Favourite Lines #4

இரு நெஞ்சம் இணைந்து பேசிட உலகில், பாஷைகள் எதுவும் தேவை இல்லை.
சிறு புல்லில் உறங்கும் பனியில் தெரியும், மலையின் அழகோ தாங்கவில்லை.
உந்தன் கைகள் பிடித்து போகும் வழி, அது போதவில்லை இன்னும் வேண்டுமடி.
இந்த மண்ணில் இதுபோல் யாரும் இங்கே, எங்கும் வாழவில்லை என்று தோன்றுதடி.

iru nenjjam iNaindhu paesida ulagil, paashaigaL edhuvum thaevai illai.
chiRu pullil uRanggum paniyil theriyum, malaiyin azhagoa thaanggavillai.
undhan kaigaL pidiththu poagum vazhi, adhu poadhavillai innum vaeNdumadi.
indha maNNil idhuboal yaarum inggae, enggum vaazhavillai endRu thoandRudhadi.

There is no need of any languages, for two hearts to communicate in this world.
The beauty of a mountain reflected on a dew drop that sleeps on a grass blade is exhilarating.
(The beauty potrayed when you sleep on my lap is overwhelming)
The path that I walk holding your hand is never sufficient, and I desire more.
(The happiness that I get walking holding your hand is never sufficient, and I desire more.)
It feels as if no one in this world has ever lived this sort of a life anywhere.

The details of this awesome song is available over here!

Favourite Lines #2

நந்தவனம் இதோ இங்கே தான்
 நான் எந்தன் ஜீவனை நேரினில் பார்த்தேன்
 நல்லவளே அன்பே உன்னால் தான்
 நாளைகள் மீதொரு நம்பிக்கை கொண்டேன்
 நொடிக்கொரு தரம் உன்னை நினைக்க வைத்தாய்
 அடிக்கடி என்னுடல் சிலிர்க்க வைத்தாய்
 முதல் பார்வை நெஞ்சில் என்றும்
 உயிர் வாழுமே உயிர் வாழுமே

nandhdhavanam idhoa inggae thaan
naan endhdhan Jeevanai naerinil paarthaen
nallavaLae anpae unnaal thaan
naaLaigaL meedhoru nampikkai koNdaen
nodikkoru tharam unnai ninaikka vaithaay
adikkadi ennudal silirkka vaithaay
mudhal paarvai nenjjil endRum
uyir vaazhumae uyir vaazhumae

Just here in this garden,
I saw my soul before my eyes..
Oh dear good one, just because of you,
I started having hope in tomorrows..
You made me think of you every second..
You made me have goosebumps often..
The first look will live on forever..
In the heart, it will live on..

PS: The details of the song is available here!

Why I like you?!

When a damsel throws a glance at the corner of their eyes,
For the young guys in the earth, even big mountains are just a mustard..

When you throw a single glance at me, a new energy spreads in me..
At the place where your glance falls on me, new blood starts to gush..

You came in front of me and I have won over you with my eyes..
You went like a lightning and I have lost my heart to you..

Even when I asked you to come with me,
You didn’t grab the option and elope with me..
Though you have wings to soar the sky,
You didn’t crossover the limits of righteousness..
Therefore, I like you..

The buds blossom in the spring season..
The lust blossoms in the rainy season..
But love blooms at any of six seasons..
And I’ve seen that the love dances in both your eyes..
Therefore, I like you..

You are not exasperatingly tall..
Nor shocking short in height..
You are the right height for me, gorgeous..
Therefore, I like you..

The branches, we sprout from are different from the other..
Where we shelter upon is different from the other..
Yet our flying paths converge in same track..
Therefore, I like you…

My heart has never pumped for any women..
I have never thought that I would be love struck..
After seeing you, my opinion changed about them..
Therefore, I like you..

The first line of the song is adapted from Bharathidasan’s poetry. Other details of the translated song is available here!

Why am I not I?!

The dreams of eyes
Are not yours to own..
Don’t see them,
Don’t find faults in them..

In my little world
You are no one..
Don’t ask why..
And don’t step into it..

The song I sing to myself,
Why do you peep to hear it?
Why do you murmur that song in your heart too?
Why do you live my life?

Even my hunger and thirst
Should ask your permission first?
Are you my breath?

Again and again,
You throw flowers at me..
Are you trying to say something?

I am trying to hold your tears
in my eyes..
I am carrying your sorrow
in my heart (as my own)..
Why is that?

Why am I becoming you?
Still I am being me too..
To see you in me,
I became you..
My whole self.. / Of my own accord..


Why am I losing my self?
Why am I carrying your dreams in my heart?
Will I hear the rest of it as mentioned here?
Or will I just be a dumb girl with stupid assumptions and forever naïve?!


The last verse is my add-on to the song mentioned in the link.. 😉

Sleep, Dear girl, sleep!

Being born as a girl,
Sleep is only at two instances;
The first at birth; The next at death.
If you miss your sleep now,
You will not be able to sleep ever again,
Oh dear apple of my eye,
Sleep well, do sleep well..

Dear daughter, sleep,
This is the time to sleep,
If you miss this time to sleep,
You would be sleepless,
For the rest of your life..

At the age of four,
It’s time to play at school,
And the sweet rhymes in Tamil,
Makes you want to sing them all-day- long..

At the age of sixteen,
There is no sleep for her,
As she struggles to master Fourteen languages (skills),
It becomes a constant problem, (that steals away the sleep)..

A young maiden’s heart changes
And will start searching for her guy’s face..
When she starts to pine, when would the sleep come?

When the time comes to be with her love,
If the dad opposes their love, how could sleep come?

When the wedded husband comes and touches the Saree,
In the honeymoon of the women, would there be any sleep?

In the ten months of pregnancy and during child birth,
When she becomes the mother, her sleep goes away.

When the age comes in search stealthily after taking away the stability,
All the sleep that is lost so long, will come back on its own accord!

Song: kaalamidhu kaalamidhu – பாடல்: காலமிது காலமிது
Movie: Chitthi – திரைப்படம்: சித்தி
Singers: P. Suseela – பாடியவர்: பி. சுசீலா
Lyrics: Poet Kannadasan – இயற்றியவர்: கவிஞர் கண்ணதாசன்
Music: M.S. Viswanathan – இசை: எம்.எஸ். விஸ்வநாதன்
Year: – ஆண்டு: 1966

பெண்ணாகப் பிறந்தவர்க்கு கண்ணுறக்கம் இரண்டு முறை
பிறப்பில் ஒரு தூக்கம் இறப்பில் மறு தூக்கம்
இப்போது விட்டு விட்டால் எப்போதும் தூக்கமில்லை
என்னரிய கண்மணியே கண்ணுறங்கு கண்ணுறங்கு

ஆரீராரீரீ ஆரீராராரோ ஆரீஆரீராரோ
ஆரீராரீரீ ஆரீரீஆரோ ஆரீஆரீராரோ

காலமிது காலமிது கண்ணுறங்கு மகளே
காலமிதைத் தவற விட்டால் தூக்கமில்லை மகளே தூக்கமில்லை மகளே

நாலு வயதான பின்னே பள்ளி விளையாடல்
நாலு வயதான பின்னே பள்ளி விளையாடல்
நாள் முழுதும் பாடச் சொல்லும் தெள்ளு தமிழ்ப் பாடல்

எண்ணிரண்டு வயது வந்தால் கண்ணுறக்கம் இல்லையடி
எண்ணிரண்டு வயது வந்தால் கண்ணுறக்கம் இல்லையடி
ஈரேழு மொழிகளுடன் போராடச் சொல்லுவதே தீராத தொல்லையடி

காலமிது காலமிது கண்ணுறங்கு மகளே
காலமிதைத் தவற விட்டால் தூக்கமில்லை மகளே தூக்கமில்லை மகளே

மாறும் கன்னி மனம் மாறும் கண்ணன் முகம் தேடும்
ஏக்கம் வரும் போது தூக்கமென்பதேது?

தான் நினைத்த காதலனை தேற வரும் போது
தான் நினைத்த காதலனை தேற வரும் போது
தந்தை அதை மறுத்து விட்டால் கண்ணுறக்கம் ஏது? கண்ணுறக்கம் ஏது?

மாலையிட்ட தலைவன் வந்து சேலை தொடும் போது
மங்கையரின் தேன் நிலவில் கண்ணுறக்கம் ஏது? கண்ணுறக்கம் ஏது?

காலமிது காலமிது கண்ணுறங்கு மகளே
காலமிதைத் தவற விட்டால் தூக்கமில்லை மகளே தூக்கமில்லை மகளே

ஐயிரண்டு திங்களிலும் பிள்ளை பெறும் போதும்
அன்னையென்று வந்த பின்னும் கண்ணுறக்கம் போகும் கண்ணுறக்கம் போகும்

கை நடுங்கிக் கண் மறைந்து காலம் வந்து தேடும்
கை நடுங்கிக் கண் மறைந்து காலம் வந்து தேடும்
காணாத தூக்கமெல்லாம் தானாக சேரும் தானாக சேரும்

காலமிது காலமிது கண்ணுறங்கு மகளே
காலமிதைத் தவற விட்டால் தூக்கமில்லை மகளே தூக்கமில்லை மகளே

ஆரீராரீரீ ராரீராராரோ ஆரீராரீராரோ ஆ
ஆரீராரீரீ ஆரீராராரோ ஆரீராரீராரோ ஆரீராரீராரோ

peNNaakap piRandhavarkku kaNNuRakkam iraNtu muRai
piRappil oru thookkam iRappil maRu thookkam
ippOdhu vittu vittaal eppOdhum thookkamillai
ennariya kaNmaNiyE kaNNuRangu kaNNuRangu

aareeraareeree aareeraaraarO aareeaareeraarO
aareeraareeree aareereeaarO aareeaareeraarO

kaalamidhu kaalamidhu kaNNuRangu makaLE
kaalamidhaith thavaRa vittaal thookkamillai makaLE thookkamillai makaLE

naalu vayadhaana pinnE paLLi viLaiyaatal
naalu vayadhaana pinnE paLLi viLaiyaatal
naaL muzhudhum paatach chollum theLLu thamizhp paatal
eNNiraNtu vayadhu vandhaal kaNNuRakkam illaiyati
eNNiraNtu vayadhu vandhaal kaNNuRakkam illaiyati
eerEzhu mozhikaLutan pOraatach cholluvadhE theeraadha thollaiyati

kaalamidhu kaalamidhu kaNNuRangu makaLE
kaalamidhaith thavaRa vittaal thookkamillai makaLE thookkamillai makaLE

maaRum kanni manam maaRum kaNNan mukam thEtum
Ekkam varum pOdhu thookkamenpadhEdhu?
thaan ninaiththa kaadhalanai thERa varum pOdhu
thaan ninaiththa kaadhalanai thERa varum pOdhu
thandhai adhai maRuththu vittaal kaNNuRakkam Edhu? kaNNuRakkam Edhu?

maalaiyitta thalaivan vandhu sElai thotum pOdhu
mangaiyarin thEn nilavil kaNNuRakkam Edhu? kaNNuRakkam Edhu?

kaalamidhu kaalamidhu kaNNuRangu makaLE
kaalamidhaith thavaRa vittaal thookkamillai makaLE thookkamillai makaLE

aiyiraNtu thingaLilum piLLai peRum pOdhum
annaiyendru vandha pinnum kaNNuRakkam pOkum kaNNuRakkam pOkum
kai natungik kaN maRaindhu kaalam vandhu thEtum
kai natungik kaN maRaindhu kaalam vandhu thEtum
kaaNaadha thookkamellaam thaanaaka sErum thaanaaka sErum

kaalamidhu kaalamidhu kaNNuRangu makaLE
kaalamidhaith thavaRa vittaal thookkamillai makaLE thookkamillai makaLE

aareeraareeree raareeraaraarO aareeraareeraarO aa
aareeraareeree aareeraaraarO aareeraareeraarO aareeraareeraarO

Oasis to the desert!

The journey continues…
The highway extends…
We are the birds that forget the path travelled;
We are also the bend that unites two poles

We crossover the desert,
We enjoy when we reach the oasis…
Nothing is permanent!
This too will pass on!!

The stars and the crescent moon has become alone;
The rain under the umbrella and the tides of the sea have parted ways…
Your portrait is being drawn with my teardrops;
Your photograph is calling out my name…
We lighted the lamps like the Candle and the Wick,
Yet, we are just wasted like the unburnt lamps..

Give farewell, Take a decision, I will leave..
Alright, Give it up, Move aside, I am leaving..
The chimes of your anklet is heard like music from afar;
The echoes of your voices is heard in the directions I turn around..
We talked together like the River and the Shore,
At the end of the story we are parting ways..


The details of the song translated are available over here!
This song is one of my recent favorite for the music and I started liking it from the very first time.. Loved the lyrics for the clichés..

Hope you too enjoyed the song.. Do let me know about your thoughts on the song..

My Wants!

Want a brand new world!
Want a new sky everyday!
Want a shower of golden coins!
Want the koel to sing in tamizh!

Want a sky for myself!
Want a pair for moon!
Want a rain in the moon!
When it sweats on my brow!

Want twinkling colourful stars!
Want the flowers to speak!
Want a boon to sit upon,
The flowers, that bees sit upon!

Oh God! Move aside!
Give some place near you!
Give us a boon that, smile is our mother tongue!
Let some changes happen in this world!

Want a war-less world,
With no chaos and noise!
A human race, with no demise,
Is to take roots and live long in this world!

Want to eradicate famine and hunger!
Want flowers to bloom in deserts!
Want a song hailing Peace,
To bring loads and loads of happiness!

Let the bygones be bygones!
Let the new ones live longer!
Let the borders of nations be done with!
Let the Gods come and live in this world!

Whoa! How beautiful this world would be, to live upon, if all these wants become true! Whether it is possible to happen or not, one still can dream right? 😉 So what are your dreams for a better world?

Note: The details of the song translated is available over here!

Is that you?!

Is that you, who said so?
Tell, tell my beloved

Is that fine with you?
Why, why my beloved?
Why, why my beloved?

In another hands,
Who, Who, ME?!

Did you forget me?
Why, why my beloved?

Isn’t that you,
The one who gave
The sacred garland,
and the Vermilion?*

Isn’t that you,
Who thought of
The bride-to-be
as the Goddess?

Isn’t that you,
Who had linked
My heart into yours?

Isn’t that you,
Who also said that,
You would be there
For me, till the end?

Today,
Is that you, who said so?
Tell, tell my beloved

Can the garland,
That is adorned by the God,
Can fall in the streets?

Even if it falls on the streets,
Can it be touched by another?

Isn’t that true,
That this flower can bloom
Only once in the Ivy?

Isn’t that true,
That this relationship can grow
Only once in the heart?

சொன்னது நீ தானா
சொல் சொல் சொல் என் உயிரே
சொன்னது நீ தானா
சொல் சொல் சொல் என் உயிரே
சம்மதம் தானா
ஏன் ஏன் ஏன் என் உயிரே
ஏன் ஏன் ஏன் என் உயிரே
சொன்னது நீ தானா
சொல் சொல் சொல் என் உயிரே

இன்னொரு கைகளிலே
யார் யார் யார் நானா
எனை மறந்தாயோ
ஏன் ஏன் ஏன் என் உயிரே
சொன்னது நீ தானா
சொல் சொல் சொல் என் உயிரே

மங்கள மாலை குங்குமம் யாவும்
தந்ததெல்லாம் நீ தானே
மணமகளை திருமகளாய்
நினைத்ததெல்லாம் நீ தானே
என் மனதில் உன் மனதை
இணைத்ததும் நீ தானே
இறுதி வரை துணை இருப்பேன்
என்றதும் நீ தானே
இன்று சொன்னது நீ தானா
சொல் சொல் சொல் என் உயிரே

தெய்வத்தின் மார்பில் சூடிய மாலை
தெருவினிலே விழலாமா
தெருவினிலே விழுந்தாலும்
வேறோர் கை தொடலாமா
ஒரு கொடியில் ஒரு முறை தான்
மலரும் மலரல்லவா
ஒரு மனதில் ஒரு முறை தான்
வளரும் உறவல்லவா
சொன்னது நீ தானா
சொல் சொல் சொல் என் உயிரே

sonnadhu needhaanaa sol sol sol ennuyire
sammadham thaanaa aen aen aen ennuyire
aen aen aen ennuyire

innoru kaigalilae yaar yaar naanaa
enai marandhaayaa aen aen aen en uyire

mangala maalai kungumam yaavum thandhadhellaam needhaane
manamagalaith thirumagalaai ninaithadhellaam needhaane
en manadhil un manadhai inaithadhum needhaane
irudhi varaith thunaiyiruppen enradhum needhaane
indru sonnadhu needhaanaa sol sol sol ennuyire

dheivathin maarbil soodiya maalai theruvinile vizhalaamaa
theruvinile vizhundhaalam veroar kai thodalaamaa
oru kodiyil oru muraidhaan malarum malarallavaa
oru manadhil oru muraidhaan valarum uravallavaa

Vermilion and the Garland are given as a symbol of accepting the girl as wife.


This song is from the film Nenjil Or Aalayam. The original soundtrack album was composed by the musical legendary duo Viswanathan–Ramamoorthy, while the lyrics for the songs were written by Kaviarasu Kannadasan. And this song is sung by P.Susheela

This song is one of the most popular classics, well known even today. And has many accolades with its fame. Please do click on the links, as I am not going to bore you with all those stats and details available out there.

The emotion in the lyrics, song, rhythm, voice, face… Oh my.. Can I ever get enough words to describe the soulfulness of this song?! There is a beauty to monochrome, but it is enhanced by the films of the (g)olden days. I can’t point my finger to one single element and say it as the best of others, for everything scores equally for me in this song.

Now on to the context.. Hope you people have guessed that, this is by the heroine to the hero. The speciality of the context is, the husband asks the wife’s ex-lover to marry her, in  case he dies of his cancer. And she sings this song to her husband. So all the deep emotions and the quivering lips, portray the love she has for her husband and shows the great lengths crossed over from the ex-lover.

Moving on to the poetry, the words are repeated in such a way, that you might think that, she struggles to find words, for she is still revelling in the shock, that he could say such a thing at all.. She first questions is that really him who said that and the words are less coherent and broken with repetitions.. Then she talks of how much love he has showered on her and how much she was appreciated as the bride.. Then questions the future..

And in the picturization, she actually breaks off the song in the middle and the dramatic effect it adds to the situation is simply amazing.. The song easily moves a person to tears, for the combination is so beautifully synchronised and the simplicity adds a a touch of reality and makes it easy to connect..

Do let me know if this song strikes a chord in you?

Musical Monday #7

She:
Dear handsome, I am born for you!
I will be with you, day n night!
The years keep rolling by
Since our marriage,
Still, the affection doesn’t fade!

From top to toe,
You rule me,
My husband dear!
The God that stands guard
At the south of our town,
Stays witness to it!

He:
Dear beautiful, You are born for me!
My heart is brimming with you!

She:
If you don’t tease me, on a day,
With your caress at least once,
Even the softest mattress
Will not be so soft, at night,
When you lay down to sleep!

He:
Will the cat be at rest,
When it smells a pot of fish?
Hey beautiful! Tell me,
For the smell of Nethili is in the air!

She:
As I sit quiet and mind my work
Don’t you come fiddling with my saree
To dry your wet hands!

He:
Why petty complaints?
Are you an old one?!
You are a youngling!

She:
Oh yeah?!
Don’t you think that
I grew up into a lady
Just yesterday?

The Song’s transliteration is available here, in case you are interested.

This song is between a couple, who are still young in love, even after being married together for more than half of their own lives.

I could never do justice in translation, to the song’s lyrics for they are so heart warming, filled with slang of the region and filled with such beautiful alliterations.

 This song would be my pick any day for defining my relationship goals! 😛 You have to watch the video to understand what I mean. The love and care between the couple is so very beautiful and I haven’t seen better romantic acts. There is a beauty to young love, but the love that still prevails at sixties is very different and so special. When it is sprinkled with silly banters and fun, what a treat it is to be around these couples.

I had seen this song many times, but I could never listen to the lyrics, for the visualization captures my full attention, every single time. I started translating this song some three hours back, just wrote the first few lines, listened to the song and within no time I was watching the whole movie, once again.

And when I came back to translating, I still watched the song just for watching more than once. I have to cautiously push myself to finish translating and here I am rambling, about this song.

There are many movies that depict old couples and as they lived a generation back. But this is one of the very few authentic depiction I have seen onscreen. Both the persons, would have lived their roles in the movie.

Fine, Now I will shut up, so you could go enjoy the beauty of this song. And also get a glimpse of everyday life in certain parts of our state.


Note: The song which was translated last week is available over here.

Musical Monday #6

She:
Oh dear one,
Forget the tunes of time,
When the hearts of love come together.
Oh dear one,
Forget the pains of scars,
When the breeze and moon comes in.

You bloom into a flower,
For just a look from me.
You would forget the scars,
For just a word from me.

Even when a mirror shatters,
The pieces still reflects, I see them.
Even after a storm passes,
The flowers will bloom again,
I will wait till the spring.

This is a world full of masks,
What is your face in this?
Though the moon reflects in a river,
The moon doesn’t get wet with it.

He:
The time would flow and
This would be just a memory,
Yet, my tears would live on..

When you toss my hair as a mother,
I yearn for one more birth in your laps.

My life here is what you gave me
The days, I live upon, is yours.

This is not love.
This is not lust.
There’s no name in the world
For this relationship.

I bloom into a flower,
For just a look from you.
I would forget the scars,
For just a word from you.


There are few songs which evolve in the meaning over time, depending on what you feel rather than what is said in the song. Thus this song has got many versions for me. After some time, it might just become another song and be forgotten totally.. Like as it says,
“The time would flow and
This would be just a memory”

Till then let’s relish the beauty of what we see from this point..

Now, why don’t you caption the song?! Awaiting your views, while few of you might try guessing the song too..

Edit: The details of the song is available over here.


Continue reading

Musical Monday #5

He:
Oh dear one, I’ll ask you something
If you say no, I’ll part with my life

I’ll spread flowers for you to walk
I’ll adorn your skin with gold

There’s a wish in my heart
All I ask of you is to grant it!

She:
There’s no good heart better than yours
There’s not words enough to thank you

You are the mother and I’m the child
There’s no parting in this relationship

He:
Won’t a child come running towards the mother?
Why would you be so distant and cause me distress?
I am looking forward to cherish you
And why would you leave me all alone?

She:
The child has grown up into a damsel
The age to cherish as a kid, has flown by
It’s time for you, the mother to bless
And let the girl live out her heart in bliss

He:
I’ll pluck the moon to be a flower for you,
I’ll stitch the rainbow to be a dress for you,
I’ll do anything for you; what will you do for me?

She:
This one birth is not enough,
Even seven more won’t be enough,
I’ll pray every single day without fail,
For the God’s grace upon you!

He:
Don’t you know what I yearn for?
Won’t you still understand my heart?
Oh dear God, won’t this girl ever read through me?


What is the title you would choose for this song?

This again is a song translation for you to cherish the try of my translation or criticize and add more beauty to the verses. In case, you got Tamil songs on your playlist, you might have already guessed the song. If you are so near and need some hints, feel free to ask what clue you want.

I love this song for the pep beats and all the fun that happens in the visuals of this song.. (Which are in no way related to the verse) And the lyrics.. Oh dear, how could I ever talk about the legendary lyricist.. The words in its original form is so cute and mesmerising.. No replica could match the beauty of the original ever..

Edit: The original version with video available here!


And here comes the answer to last week’s translation, which was guessed right by Preethi.. Even if you can’t make out a single word in Tamil, I would strongly recommend this song for music lovers. The tune is so soft and soothing and had me swept off the floor for years now.. I still can’t stop listening to this song just once.. 😉

Thanks for reading through till this.. 🙂

Movie: David
Music: Prashant Pillai
Lyricist: Mohan Rajan

Singers: Naresh Iyer, Shweta Pandit

 

Varuvaaya Vennila EnnoduNee
Vaaramal Nirpathaen Thalliyae
Tharuvaaya Nenjamae ThannalaNee
Thaaramal Kolvathaen Ennayae
Siripinil Vathaipathum Sinungalil Thuvaipathum
Thavipinai Kodupathum Aeno…

Iravinil Ulavavaa Kanavugal Pazhagava
Vidiyalai Unaravaa Nee Nee Nee
Vivaramum Ularavaa Idaiveli Kurayavaa
Edhanaiyum Pagiravaa Uravinai Thodaravaa En Vaanae

Varuvaen NaanaeEndru Irunthidalaama
Uthadugal Kaetaal Tharubaval Naanae
PiraiNaan Thooram Endru Othungidulaama
Imaigalum Paesamal irupathu Veenthaanae
Nilam Neeyaanal Nizhal Naanaavaen
Mazhai Neeyaanal Vayal Polaavaen Vayal Polaavaen

Have an awesome week ahead!! 🙂 

Guess the title too!!

He
Oh dear moon, won’t you come with me?
Why would you go stand so far?
Won’t you give me your heart yourself?
Why would you kill me by not giving?

Why would you
Torture me with your smile
Shatter me with your anger and
Make me desperate for you?

Come roam the skies at night,
Come make some dreams bloom,
Come feel the wake of dawn,
Should I blabber the reasons too?

Come close the distance between us,
Come let’s share anything and everything,
Come let’s continue this bonding,
Oh, my all-encompassing sky..

She
Why would you keep waiting for me to come?
I won’t be hesitant to give a kiss, when asked,
Would you be shy, just coz I’m the distant crescent?
Isn’t it just a waste, when even my eyes are silent?

When you become land, I’ll be the shadow upon it,
When you become the rain, I’ll be the peacock who rejoices!

Together
Come roam the skies at night,
Come make some dreams bloom,
Come feel the wake of dawn,
Should I blabber the reasons too?

Come close the distance between us,
Come let’s share anything and everything,
Come let’s continue this bonding
Oh, my all-encompassing sky..


 

This week further details of the song are not provided for this translation. For those who listen to Tamil songs, take a guess on what song or just wait for a week or peep into comments to check whether it has already been answered there.. 😉

But I will say why I love this song.. This is one of the silky smooth melody with flutes and silkier voices.. And the lyrics are just too inviting to fall in love with.. With words or with your muse.. 😉 The question and answer is such a beauty in the native tongue.. By the way, this song is my ringtone for now, since more than a year.. 😀

This is one of the difficult translation for me, I am still not sure whether I conveyed the feeling and content of the verses fully with at least a tiny percentage of it’s original beauty.. And please do note that I have translated to convey the nearest possible meaning rather than literal translation and hence the sentence structure would have gone few changes..

Yet, here it is for you to guess or just relish what it says..

Awaiting your replies!


Edit: The tamil lyrics along with video is available here!

 

What I wish to be!

Oh bamboo forests!
Oh songs hummed by bees!
Oh dear falls, that splatters drops
Of water into the far away peaks!

Born in the laps of nature,
How to live by losing heart?
I’m vexed of being human,
I wanna roam and fly as a bird!

 

The red lotus that blooms in the mud;
Smells not of the mud, but of its own life!
The trees don’t hate, even when roots are cut;
It showers flowers even on the root-cutting rivers!

Won’t I change into lotus?
To achieve the purpose of this birth;
Won’t I change into tree?
To attain serenity in this human life;
Won’t I become a dew drop?
To be relished by the sunny ray or a bunny!

 

Even when clouds are formed from salty oceans;
It never ever rains back with saltwater!
Even when the sun falls down over the mountains;
It extends its life by lighting the moon!

Won’t I change as clouds?
To achieve the greatness of its character;
Won’t I change into Sun?
To rule the world with my light;
Won’t I become rain drop?
To live beyond birth and death!


This song has a beautiful music which adds the feel to the lyrics and pretty good visualisation too.

This song is one of my all time favourites and which never fails to lift up my mood and provide some sanity to my life. As the translation tries to bring out the essence of this song, I can’t think of anything, to add more to this heart-warming song..

So What is the favourite part of this song??

Continue reading

Lyrics of Saagavaram from Uthama Villan (Tamil)

For a detailed analysis of this song along with a wonderful English translation, Click here.

Music: Ghibran
Lyricist: Kamal Hassan
Singers: Ghibran, Kamal Hassan, Yazin Nizar

சாகாவரம் போல் சோகம் உண்டோ
கேளாய் மன்னா..
கேளாய் மன்னா.. Continue reading