I surrender unto you!

Movie: Bharathi
Poet: Subramanya bharathi
Singer: Bombay Jayashree
Music : Ilayaraaja
Song Sequence: (1)-(1)-(2)-(1)-(1)-(3)-(1)-(4)-(1)-(5)-(1)-(1)-(2)-(1)-(1)

(1)நின்னைச் சரணடைந்தேன்
கண்ணம்மா
நின்னைச் சரணடைந்தேன்

ninnai charanadaindhen,
kannamma,
ninnai charanadaindhen,

I surrender unto you,
oh beloved (the ultimate truth),
I surrender unto you,

(2)பொன்னை உயர்வைப் புகழை விரும்பிடும்
பொன்னை உயர்வைப் புகழை விரும்பிடும்
என்னைக் கவலைகள் தின்னத் தகாதென்று

ponnai, uyarvai, pugalai virumbidum,
ponnai, uyarvai, pugalai virumbidum,
ennai kavalaigal thinna thagadhendru,

I (human) desire (long) for gold (riches), status, fame,
I (human) desire (long) for gold (riches), status, fame,
let all these numerous worries (desires) not eat me up,

(3)மிடிமையும் அச்சமும் மேவி என் நெஞ்சில்
மிடிமையும் அச்சமும் மேவி என் நெஞ்சில் 
குடிமை புகுந்தன, கொன்றவை போக்கின்று

midimaiyum achamum mevi en nenjil,
midimaiyum achamum mevi en nenjil,
kudimai pugunthana, kondravai pokkindru,

cowardice and fear have spread through my heart,
cowardice and fear have spread through my heart,
these feelings have made my heart their home, In order to kill and permanently remove them from my heart,

(4)தன் செயல் எண்ணித் தவிப்பது தீர்ந்திங்கு
நின் செயல் செய்து நிறைவு பெறும் வண்ணம்

than seyal enni thavipadhu theerndhingu,
nin seyal seydhu niraivuperum vannam,

Let my quest (suffering) end here for what I deem as my tasks (leads to excessive pride/resentment due to the attachment we develop to things),
instead I will do (them as) your tasks (what you have destined for me), and attain fulfilment,

(5)துன்பம் இனி இல்லை, சோர்வில்லை, சோர்வில்லை, தோற்ப்பில்லை
நல்லது தீயது நாமறியோம், நாமறியோம், நாமறியோம்
அன்பு நெறியில் அறங்கள் வளர்த்திட, நல்லது நாட்டுக, தீமையை ஓட்டுக

thunbam ini illai, sorvillai, sorvillai, thorpillai
nalladhu theeyadhu naam ariyom, naam ariyom ,naam ariyom
anbu neriyil arangal valarthida,
nalladhu nattuga, theemaiyai ottuga

There will be no more sorrow, no more exhaustion (desperation), no more defeats,
I don’t know to differentiate the good and the bad (evil), I don’t know , I don’t know,
let morality (righteousness) grow in  me by means of love,
please ensure that the good prevails and the evil perishes

PS: Thanks to Sucheendra for the translation

My Love – Time!

Movie: 24
Lyricist: Vairamuthu
Music: A R Rahman
Singer: Benny Dayal
Cast: Surya, Samantha, Nithya Menon
Song Sequence: (1)-(2)-(2)-(3)-(4)-(3)–(5)-(6)-(3)-(4)-(3)–(7)-(8)-(9)-(1)-(2)-(3)-(4)-(3)

(1) ஏ.. ஆற்றல்.. அரசே.. வா..
 ஏ.. ஆற்றல்.. அழகே.. வா..

ae aatRal arasae vaa..
ae aatRal azhagae vaa..

Come hither the king of energy!
Come hither the beauty of energy!

(2) மாயம் இல்லை..
 மந்திரம் இல்லை..
 ஜாலம் இல்லை..
 தந்திரம் இல்லை..

maayam illai..
mandhdhiram illai..
Jaalam illai..
thandhdhiram illai..

There is no illusion,
There is no magic,
There is no pretense,
There is no deception..

(3) காலம் என் காதலியோ?
 கண் காணா மோகினியோ?
(4) ஐன்ஸ்டீனை மாற்ற வந்த
 ஆனந்த பேரொளியோ?

kaalam en kaadhaliyoa?
kaN kaaNaa moaginiyoa?
ainSteenai maatRa vandhdha
aanandhdha paeroLiyoa?

Is time my lover?
Is she the unseen celestial nymph?
Is she the blissful great light (god)
Who has come to change Einstein’s theorem?

(5) சுற்றி வந்தேன் விண்ணின் வெளியிலே..
 வெற்றி எல்லாம் விரல் நுனியிலே..
 அச்சம் இல்லை எந்தன் வாழ்விலே..
 மச்சம் உண்டு எந்தன் நெஞ்சிலே..

sutRi vandhdhaen viNNin veLiyilae..
vetRi ellaam viral nuniyilae..
achcham illai endhdhan vaazhvilae..
machcham uNdu endhdhan nenjjilae..

I roamed around the paths of galaxy..
The success has come to my finger tips..
There is nothing to fear in my life..
I have got a lucky charm with me..
(Literal translation – I have a lucky mole in my chest)

(6) காலத்தின் சாவி கடிகார கூட்டுக்குள்..
 காணாத வாழ்க்கை எந்தன் கட்டுப்பாட்டுக்குள்..
 தருணத்தை வெல்லும் வித்தை நான் சொல்லட்டா..
 ஆண்டவன் செல்ல பிள்ளை நானோ நானோ?

kaalathin saavi kadigaara koottukkuL..
kaaNaadha vaazhkkai endhdhan kattuppaattukkuL..
tharuNathai vellum vithai naan sollattaa..
aaNdavan sella piLLai naanoa naanoa?

The key of time is within the cases of the clock,
The life unseen is within my control..
Shall I reveal the art of winning the moment?
Am I the pet-child of the God himself? Am I?

(7) காலத்தின் கையில் நானும் பிள்ளைப் போல ஆவேன்..
 காதலி கையைப் பற்றி முன்னும் பின்னும் போவேன்..
 சந்திர சூரியனை கோலியாகக் கேட்பேன்..
 உலகத்தின் வாழ்வை எல்லாம் ஒற்றை நாளில் வாழ யோசிப்பேன்..

kaalathin kaiyil naanum piLLaip poala aavaen..
kaadali kaiyaip patRi munnum pinnum poavaen..
sandhdhira sooriyanai koaliyaagak kaetpaen..
ulagathin vaazhvai ellaam otRai naaLil vaazha yoasippaen..

In the hands of time, I will become a child again,
Holding the hands of my lover (time), I will go back and forth..
I will ask the Sun and Moon as playing-marbles..
I will think of living the life of all the world in a single day!

(8) வா.....
 மச்சக்காரா....
 மாயக்காரா....
 மச்சக்காரா....
 உச்சக்காரா....

vaa…..
machchakkaaraa….
maayakkaaraa….
machchakkaaraa….
uchchakkaaraa….

Come..
The Luck man..
The Magician / Illusionist..
The Luck man..
The ultimate one..

(9) ஆற்றல் அரசே அரசே வா வா..
 ஆற்றல் அழகே அழகே வா வா..
ஆக்கும் அறிவே அறிவே வா வா..
 காக்கும் கரமே கரமே வா வா..
போற்றும் பொருளே வா வா..
 மாற்று திறனே வா வா.. (2)

aatRal arasae arasae vaa vaa..
aatRal azhagae azhagae vaa vaa..

aakkum aRivae vaa vaa..
kaakkum karamae vaa vaa..
poatRum poruLae vaa vaa..
maatRu thiRanae vaa vaa..

Come hither the king of Energy..
Come hither the beauty of Energy..

Come hither the knowledge of creation..
Come hither the hand that protects..

Come hither the praised matter..
Come hither the alternate force..

Dreams would come true!

Movie: 180
Lyricist: Madhan Karky
Singer: Vidya Shankar, Master Aswath P. Ajith, Master Sharath
Composer: Sharreth
Cast: Siddharth, Priya Anand, Nithya Menon
Director: Jayendra
Year: 2015
Song Sequence: (1)-(2)-(1)-(3)-(1)-(4)-(1)-(5)-(5)-(5)

(1) துரு துரு கண்ணில் துறு நீங்கும் போது 
சிறு சிறு கனவுகள் சிறகு சூடும்
துரு துரு கண்களில் சிறு சிறு கனவுகள்

thuru thuru kaNNil thuRu neenggum poadhu
siRu siRu kanavugaL siRagu soodum
thuru thuru kaNkaLil siRu siRu kanavugaL

When the rust is removed from the twinkling bright eyes,
Many little dreams start to adorn wings
In the twinkling bright eyes, Many little dreams..

(2) நாளை போடும் செய்தித்தாள் எந்தன் பெயரைக் காட்டுமே 
எல்லைத் தாண்டி நோபல் பரிசு என் கைக்கெட்டுமே 
நோயில்லாத பூமி பந்தொன்றை நானே கட்டுவேன் 
அன்னை கண்ணில் இன்பம் உண்டாக்க விண் முட்டுவேன்

naaLai poadum seydhithaaL endhdhan peyaraik kaattumae
ellaith thaaNdi noabal parisu en kaikkettumae
noayillaadha poomi pandhdhondRai naanae kattuvaen
annai kaNNil inpam uNdaakka viN muttuvaen

Tomorrow’s newspapers will show my name
Crossing the borders, Nobel prize will reach my hands
I, myself will construct a earth void of any diseases
To see happiness in the eyes of mother, I will reach the skies

(3) புதிய புதிய உலகம் வேண்டாமே 
நேற்றுலகம் நான் காண்பேன் 
தூசில்லா பூங்காற்றிலே 
மழைகள் விழ விசை செய்வேன் 
விழிகள் அழ தடை போடுவேன் 
கனவை விதை என புதைக்கிறேன்

pudhiya pudhiya ulagam vaeNdaamae
naetRulagam naan kaaNpaen
thoosillaa poonggaatRilae
mazhaigaL vizha visai seyvaen
vizhigaL azha thadai poaduvaen
kanavai vidhai ena pudhaikkiRaen

I do not want a brand new world,
I will see the world of yesteryears,
In the dust-free floral-breeze..
I will make a switch for the rain to pour,
I will implement a ban for the eyes to shed tears,
I am burying my dream as a seed..

(4) திரையால் மூடும் போதும் விண்ணில் தீ மறைவதில்லை 
பசியால் வாடும் போதும் கண்ணில் தீ குறைவதில்லை 
பல நாள் இருளும் ஒரு நாள் சுருளும் எனவே 
மருளும் மனதில் ஒளியாய் திரளும் கனவே

thiraiyaal moodum poadhum viNNil thee maRaivadhillai
pasiyaal vaadum poadhum kaNNil thee kuRaivadhillai
pala naaL iruLum oru naaL suruLum enavae
maruLum manadhil oLiyaay thiraLum kanavae

Even when you draw curtains, the fire in the sky doesn’t fade..
Even when suffering with hunger, the fire in the eyes doesn’t dim..
In the hope, that the darkness of so many days would crumble one day,
A dream gathers like light in the frightened heart!

(5) கனவெல்லாம் கூடுமே
கைகள் கூடும் வேளையில் 
இருளெல்லாம் தீயுமே தீயில்

kanavellaam koodumae
kaigaL koodum vaeLaiyil
iruLellaam theeyumae theeyil

The dreams would come true..
When the dreams are realised,
The darkness will burn along in the fire..

Nobler than the Noblest!

வறுமை! நம் தேசத்தில்
 அது அறிவின் ஆபரணம்

vaRumai! nam thaesathil
adhu aRivin aabaraNam

Poverty! In our country
it is the ornament of intelligence

புலமைக்கு கிடைக்கும் முதல் விருது

pulamaikku kidaikkum mudhal virudhu

It is the first award given to poetic prowess

என்றும் பசிதான் கவிதையின் ரத்தம

endRum pasidhaan kavidhaiyin rathama

Always, hunger is the lifeblood of a poem

வறுமைக்கு பசிக்கும் போதெல்லாம்
 அது புலவனைத்தான் புசிக்கிறது

vaRumaikku pasikkum poadhellaam
adhu pulavanaithaan pusikkiRadhu

When ever hunger strikes poverty,
It feeds on the scholarly

புலவனின் கவிதையோ 
 பசியே வைக்கும் பந்தி

pulavanin kavidhaiyoa
pasiyae vaikkum pandhdhi

For the poet’s creation,
Hunger itself throws the feast,

கவிஞன் மனித ராசி என்றால் நான்
 மறுதலிப்பேன்

kavinjan manidha raasi endRaal naan
maRudhalippaen

If a poet were to be classified as being human,
I would deny

அவன் உயர்திணையைவிட
 உயர்ந்தவன்

avan uyardhiNaiyaivida
uyarndhdhavan

He is nobler than noblest,

எழுதும்போது
 வெளிச்சம் வேண்டியிருந்தால்
 அவனுக்கு
 விரல் மெழுகுவத்தி

ezhudhumpoadhu
veLichcham vaeNdiyirundhdhaal
avanukku
viRal mezhuguvathi

If there is need for light,
when penning a poem,
then his fingers
become the candle

பெருமூச்சியெல்லாம்
 அவனது
 பேனா புல்லாங்குழல்
 ராகஜாதியாய்
 ரசவாதம் செய்துவிடும்

perumoochchiyellaam
avanadhu
paenaa pullaangguzhal
raagaJaadhiyaay
rasavaadham seydhuvidum

All the deep breathes
turn melodic
due to the flute that is his pen

அவன் கண்ணீர்
 இறுகி .. இறுகி ..
 முத்துக்களாய் முதிர்ந்துவிடும்

avan kaNNeer
iRugi .. iRugi ..
muthukkaLaay mudhirndhdhuvidum

His tears, become denser by the tick,
and eventually trickle down like pearls

தன்னை
 நசுக்கி கொண்டு அவன்
 சிரித்து கொள்வான்

thannai
nasukki koNdu avan
sirithu koLvaan

He crushes himself (for his creation),
but sports a smile nevertheless,

சோகமே அவனது படுக்கை
 கவலையே அவனது தலையணை

soagamae avanadhu padukkai
kavalaiyae avanadhu thalaiyaNai

Suffering is his mattress,
Worry is his pillow,

அவனுக்கு தெரியும்
 விருச்சத்தை சுருட்டி
 விதையாக்கும் வித்தை

avanukku theriyum
viruchchathai surutti
vidhaiyaakkum vithai

He knows the art of
condensing a tree into a seed

பாரதி முதலில் பயந்தான் பிறகு
 பயம் அவனை கண்டு பயந்தது

baaradhi mudhalil payandhdhaan piRagu
payam avanai kaNdu payandhdhadhu

At first, Bharathi was afraid,
later fear was afraid of him,

தன்னை எரிக்க வந்த வறுமையை
 அவன் செரித்து விட்டான்

thannai erikka vandhdha vaRumaiyai
avan serithu vittaan

The poverty that came to burn him
Was (crushed into pieces) and digested by him

அவன்தான் சூரிய சொப்பனங்களில்
 சொக்கி கிடந்தானே
 இருட்டு அவனுக்கென்ன பொருட்டு ?

avandhaan sooriya soppanangaLil
sokki kidandhdhaanae
iruttu avanukkenna poruttu ?

For him, who was enthralled In the celestial dreams,
Would the darkness be of concern?

அவன்தான் நாளைய பூக்களின் மேல்
 நடந்து கொண்டிருந்தான்
 இன்றின் முட்கள் என்செய்யும் ?

avandhaan naaLaiya pookkaLin mael
nadandhdhu koNdirundhdhaan
indRin mutkaL encheyyum ?

For him, who was walking On the flowers of tomorrow,
What harm could today’s thorn bear?

நின்றது இந்தியா வா?
 இல்லை இருதயத்தின் ஒரு பாதியா ?
 சந்தேகத்தில் மனம் சலிந்தது

nindRadhu indhdhiyaa vaa?
illai irudhayathin oru paadhiyaa ?
sandhdhaegathil manam salindhdhadhu

Is it India that stopped?
Isn’t it half his heart?
His mind was weary with the confusion!

 தன் பேனாவை எண்ணியே
 பெரிதும் வருந்தினான்

than paenaavai eNNiyae
peridhum varundhdhinaan

He thought about his pen
and repented a great deal,

எதிரிகள் போர்களத்தையே
 திருடிவிட்டதாய் திகைத்தான்

edhirigaL poarkaLathaiyae
thirudivittadhaay thigaithaan

He was astounded
For he thought that the enemies
Stole the battlefield itself (Rather than waging war)

அவன் இமைப்பதற்கு
 இரண்டு நாள் ஆயிற்று

avan imaippadhaRku
iraNdu naaL aayitRu

It took him two days
to even blink an eye
(due to the shock)

வருமானம் வரும் வழியே
 முட் கதவுகளால் அல்லவா
 மூடிவிட்டார்கள் ?

varumaanam varum vazhiyae
mut kadhavugaLaal allavaa
moodivittaarkaL ?

Didn’t they close the path
That brought income
With doors of thorn?

வறுமை தன் வாசலை
 விசாலமாக விரித்தது

vaRumai than vaasalai
visaalamaaga virithadhu

While poverty opened up
its paths wide open

சுயலோகத்தையும் அவன்
 நாடகத்தில் வரும்
 நவரசம் போல
 நன்றாய் ரசித்தான்

suyaloagathaiyum avan
naadagathil varum
navarasam poala
nandRaay rasithaan

He enjoyed the misery in his
own life,
like the way one would enjoy the
splendid expressions of a drama,

கொடுக்க வேண்டிய வாடகை
 நகராத கூவம் போல
 தேங்கியது

kodukka vaeNdiya vaadagai
nagaraadha koovam poala
thaenggiyadhu

The rent that he needed to give (for his house),
started to became stagnant like a well

வசூலிக்க வரும்
 செட்டியாரோ
 கடன்பட்டார் நெஞ்சம்போல
 கலங்கினார்

vasoolikka varum
chettiyaaroa
kadanpattaar nenjampoala
kalangginaar

The Chettiar who came to collect the rent,
his heart was agitated like the one who was in debt,

கோவில் மாடத்தில்
 கூடுகட்டும் புறாவிடம்
 வாடகை எப்படி வசூலிப்பது

koavil maadathil
koodugattum puRaavidam
vaadagai eppadi vasoolippadhu
at the altar of the temple,
to the pigeon that was making its nest,
how can one ask for rent?

இன்று கட்டாயம்
 கேட்பதென்று கால்கள் விரையும்

indRu kattaayam
kaetpadhendRu kaalkaL viraiyum

“Today I will for sure ask”,
with this thought his feet walk briskly

பாரதியின் வாசலுக்கு வரும்போதோ
 காலணியோடு அந்த
 கருத்தையும்
 வெளியே விட்டுவிட்டு
 வீட்டுக்கு போவார்

paaradhiyin vaasalukku varumpoadhoa
kaalaNiyoadu andhdha
karuthaiyum
veLiyae vittuvittu
veettukku poavaar

But when he hit Bharathi’s doorstep,
with the footwear
even this thought
was left behind,
and the Chettiar would go in,

பாரதி சிரிப்பான்
 ஒரு வெண்கல மணி
 விண்ணில் அதிரும்

paaradhi sirippaan
oru veNkala maNi
viNNil adhirum

Bharathi would laugh,
A bronze gong would
strike in the skies,

வாரும் விளக்கெண்ணெய்வாள்
 வாடகைக்கு அப்படி என்ன அவசரம் ஒய்

vaarum viLakkeNNeyvaaL
vaadagaikku appadi enna avasaram oy

Come in! Oh know it all buddy!
What is the hurry to collect rent now?

இன்னும் பத்து வருஷம்
 சுயராஜ்ய ஜோதி
 தெரிந்துவிடும்

innum pathu varusham
suyaraaJya Joadhi
therindhdhuvidum

In ten years,
The light of Independence (swarajya),
will be lit,

பிறகென்ன ?
 அரசாங்கத்தின் கஜானாவிற்கு
 காசோலை தருவேன்
 போய்வாரும்

piRagenna ?
arasaangathin kaJaanaaviRku
kaasoalai tharuvaen
poayvaarum

Then what?
I’ll draw cheque Even to Government treasury
(For I would be that rich by then)
Come back later than now

மீண்டும்
 வெண்கல சிரிப்பு
 விண்ணை உரசும்

meeNdum
veNkala sirippu
viNNai urasum

Yet again, the bronze gong (his laughter)
will fill up the skies

ரணங்களை எல்லாம்
 ஆபரணங்களாய்
 அணிய பழகிய
 அந்த பொழுதில்
 வங்காளத்து மகான்
 வந்து சேர்ந்தார்

raNangaLai ellaam
aabaraNangaLaay
aNiya pazhagiya
andhdha pozhudhil
vanggaaLathu magaan
vandhdhu saerndhdhaar

He had learnt to wear all his debts (battles)
as his jewels
At that moment the great from Bengal
arrived

Note: An excerpt from Vairamuthu’s book ” Kavirajan kathai” Chapter 27 – உயர்திணையைவிட உயர்ந்தவன் (Greater than the greatest)

PS: Thanks to Sucheendra for the translation of this beautiful Extract.

Favourite Lines #4

இரு நெஞ்சம் இணைந்து பேசிட உலகில், பாஷைகள் எதுவும் தேவை இல்லை.
சிறு புல்லில் உறங்கும் பனியில் தெரியும், மலையின் அழகோ தாங்கவில்லை.
உந்தன் கைகள் பிடித்து போகும் வழி, அது போதவில்லை இன்னும் வேண்டுமடி.
இந்த மண்ணில் இதுபோல் யாரும் இங்கே, எங்கும் வாழவில்லை என்று தோன்றுதடி.

iru nenjjam iNaindhu paesida ulagil, paashaigaL edhuvum thaevai illai.
chiRu pullil uRanggum paniyil theriyum, malaiyin azhagoa thaanggavillai.
undhan kaigaL pidiththu poagum vazhi, adhu poadhavillai innum vaeNdumadi.
indha maNNil idhuboal yaarum inggae, enggum vaazhavillai endRu thoandRudhadi.

There is no need of any languages, for two hearts to communicate in this world.
The beauty of a mountain reflected on a dew drop that sleeps on a grass blade is exhilarating.
(The beauty potrayed when you sleep on my lap is overwhelming)
The path that I walk holding your hand is never sufficient, and I desire more.
(The happiness that I get walking holding your hand is never sufficient, and I desire more.)
It feels as if no one in this world has ever lived this sort of a life anywhere.

The details of this awesome song is available over here!

Immortality with you..

ஒங்கூட நான் கூடி இருந்திட
எனக்கு ஜென்மம் ஒன்னு போதுமா
நூறு ஜென்மம் வேணும் அத கேட்குறேன் சாமிய
என்ன கேட்குற சாமிய?
நூறு ஜென்மம் உன் கூட
போதுமா?
நூறு ஜென்மம் நமக்கு போதுமா
வேற வரம் ஏதும் கேட்போமா
சாகா வரம் கேட்போம் அந்த சாமிய அந்த சாமிய
காத்தா அலைஞ்சாலும் கடலாக நீ இருந்தாலும்
ஆகாசமா ஆன போதிலும் என்ன உரு எடுத்த போதிலும்
சேர்ந்தே தான் பொறக்கனும் இருக்கணும் கலக்கணும்

onggooda naan koodi irundhdhida
enakku Jenmam onnu poadhumaa
nooRu Jenmam vaeNum adha kaetkuRaen saamiya

enna kaetkuRa saamiya?
nooRu Jenmam un kooda
poadhumaa?

nooRu Jenmam namakku poadhumaa
vaeRa varam aedhum kaetpoamaa
saagaa varam kaetpoam andhdha saamiya andhdha saamiya
kaathaa alainjjaalum kadalaaga nee irundhdhaalum
aagaasamaa aana poadhilum enna uru edutha poadhilum
saerndhdhae thaan poRakkanum irukkaNum kalakkaNum

For me to live together with you,
is one lifetime enough?
I need a hundred lifetimes, I pray for it to the gods!

What do you ask the gods?
A hundred lifetimes with you!
is it enough?

Are a hundred lifetimes enough for us?
instead, shall we ask some this better?
Let us ask the boon of immortality! ask the god! ask the god!
Even while we wander like the winds, Even when we transform into the oceans,
Even if we became the skies, In fact we may take any form!
But we should be born together! we live together! we mingle together!

PS: The complete song with video is available over here!

Favourite Lines #2

நந்தவனம் இதோ இங்கே தான்
 நான் எந்தன் ஜீவனை நேரினில் பார்த்தேன்
 நல்லவளே அன்பே உன்னால் தான்
 நாளைகள் மீதொரு நம்பிக்கை கொண்டேன்
 நொடிக்கொரு தரம் உன்னை நினைக்க வைத்தாய்
 அடிக்கடி என்னுடல் சிலிர்க்க வைத்தாய்
 முதல் பார்வை நெஞ்சில் என்றும்
 உயிர் வாழுமே உயிர் வாழுமே

nandhdhavanam idhoa inggae thaan
naan endhdhan Jeevanai naerinil paarthaen
nallavaLae anpae unnaal thaan
naaLaigaL meedhoru nampikkai koNdaen
nodikkoru tharam unnai ninaikka vaithaay
adikkadi ennudal silirkka vaithaay
mudhal paarvai nenjjil endRum
uyir vaazhumae uyir vaazhumae

Just here in this garden,
I saw my soul before my eyes..
Oh dear good one, just because of you,
I started having hope in tomorrows..
You made me think of you every second..
You made me have goosebumps often..
The first look will live on forever..
In the heart, it will live on..

PS: The details of the song is available here!

[Bharathi Vasana kavidhai] Sakthi – Happiness Part 6

Sakthi

First part: Happiness

6

Snake-charmer plays the pipe.
“Beautiful music is of sorrow” so we had heard.
But the music sung by this charmer is sweet,
yet, not of sorrow feeling.
This is like a debate by the learned people.
Like a novelist adding line after line
which are short and filled with meaning.
What is this charmer debating about?
“thaanathanthath thaanathanthath thaa-thanath
thaanathandana thaanathandana thaa–
thanthanathana thanthanathana thaa”
Like that he is playing variety in loops.
What is the meaning of this?
A child said the following meaning for this:
“I adorned flowers to Kali.
A donkey came to eat them away.”
In the name of Sakthi, I built this body.
The pain from sin is eating this away.
I surrendered to Parasakthi.
The pain vanished.
Parasakthi started to live on my soul with light.
Let her live long.


Note: Sakthi literally means Power and also the name of Goddess.

The Tamil version of the above translation is available at http://www.lyricaldelights.com

[Bharathi Vasana kavidhai] Sakthi – Happiness Part 5

Sakthi

First part: Happiness

5

“Could put up a fence in land.
But is it possible to fence in sky?” Yes, you can.
Isn’t the sky filling even the land?
If you fence up land, doesn’t it mean
that the sky of that part is also fenced up?
Control Body. Then controlling soul is possible.
Control Soul. Then controlling mind is possible.
Control Mind. Then controlling Sakthi is possible.
There is no despair in being controlled by the Sakthi.
There is a cotton pillow before me.
It has a shape, a size, a purpose to it.
Sakthi looks after that this purpose is met out.
It can be preserved without being extinct,
even as long as humans exist in this world.
If it is renewed often, Sakthi exists in it for longer.
If not renewed, the form changes.
Dirty pillow, tattered pillow, old pillow —
Take out the cotton in it and use in mattress.
Throw out the outer cover as waste cloth.
It’s form has expired.
If the form is preserved, Sakthi could be preserved.
That is, Sakthi could be preserved in the same form.
Even when the form changes, Sakthi doesn’t change.
Everywhere, everything, every time, every activity exhibits Sakthi.
It is good to preserve the form.
In the name of Sakthi.
It is good to praise Sakthi, by preserving the form.
But one who preserves just the form, loses Sakthi.


Note: Sakthi literally means Power and also the name of Goddess.

The Tamil version of the above translation is available at http://www.lyricaldelights.com

[Bharathi Vasana kavidhai] Sakthi – Happiness Part 4

Sakthi

First part: Happiness

4

“Could put up a fence in land.
But is it possible to fence in sky?” asked Ramakrishna muni.
Could tie up inanimate objects. But is it possible to tie Sakthi?
Could tie up the body. But is it possible to tie the soul?
Tie up the soul. Then it is possible to tie the heart.
Sakthi in me is in my soul and heart.
Sakthi should have infinite temples.
In the time without the beginning and ending, she should have new temples at every minute.
Out of these infinite temples, the name of one of the temple is “Me”.
If it is renewed ceaselessly, Sakthi will be present in it.
When it becomes old, She will leave it.
Now, she is filled in me.
Now, my soul is bubbling with energy and contentment.
Now, my body has comfort and strength.
Now, my thoughts are clear.
This is enough for me.
I will not linger in the past, neither ponder about the future.
Now, Sakthi is sitting in the throne within me.
Let her live long!
I praise her, hail her, pray to her incessantly.


Note: Sakthi literally means Power and also the name of Goddess. This part explains that Sakthi is omnipresent and is in every person as well as animate and inanimate object. The nouns referred to in the content are the names of Gods in Hindu mythology.

The Tamil version of the above translation is available at www.lyricaldelights.com

[Bharathi Vasana kavidhai] Sakthi – Happiness Part 3

Sakthi

First part: Happiness

3

Darkness came, Owls became happy.
The woman, who went into forest in search of her lover,
was alone and lamenting.
Light came; Lover came. She became happy
There is Ghost, There is magic.
There is no Ghost. There is magic.
There is sickness. There is ailment.
Tiredness kills. It (titredness) is killed by zeal.
Ignorance kills. It (ignorance) is killed by Knowledge.
We were afraid. Mother removed the fear and gave us strength.
We grieved. Mother changed that and gave joy.
She lifted the bowed heads.
She added light to the tired eyes.
She gave clarity to the confused minds.
She added light to the darkened mind.
Long live Mahasakthi.


The Tamil version of the above translation is available at www.lyricaldelights.com

[Bharathi Vasana kavidhai] Sakthi – Happiness Part 2

Sakthi

First part: Happiness

2

Crow caws.
In the field that is the world, the Sun floods it with light,
  which is like the glitter of the diamond.
That is shadowed by the clouds.
The light pierces through the clouds.
When the flood of light is filtered through the sieve of clouds,
  the dust settles down and the clearer part above it.
Hen crows.
Ant crawls.
Housefly flies.
Young man concentrates on the art.
All these are the works of the great Sakthi.
Let her lead us to do what is to be done righteously.
Let our deeds be natural.
Charming deeds, Happy deeds, Powerful deeds,
  untiring deeds, causing deeds, spreading deeds,
  happening deeds, endless deeds,
Let the great Sakthi bless us.
Poetry, Protection, Feeding, Raising,
  Pruning, Caring, Showering with light —
  Let the great Sakthi bless us in these deeds.
By irrigating with love, ploughing with knowledge,
  Removing the weeds of (baseless old) customs,
  Growing the crop of Holy Scriptures,
  Reaping the benefits of happiness and for consuming it,
  we pray for the grace of the great Sakthi.
Let her bless us with them.

Note: Sakthi literally means Power and also the name of Goddess.

The Tamil version of the above translation is available at www.lyricaldelights.com

[Bharathi Vasana kavidhai] Sakthi – Happiness Part 1

Sakthi

First part: Happiness

1

In the flood of Sakthi, Sun is a bubble.
In the river of Sakthim Sun is a flower.
Sakthi is infinite, doesn’t have borders, doesn’t have an end.
It is what shows action in inactiveness.
Sakthi is what beats, chases, assembles,
gathers, merges, shakes off,
winnows, blows, swirls,
binds, scatters, disperses,
puffs, stops, drives,
makes many into one, makes one to many.
Sakthi is what brings chillness, gives warmth,
gives shivers,
gives happiness, gives ailment, gives cure,
gives normalcy, changes the normality,
gives weakness, gives nourishment, gives ascent,
gives enthusiasm, makes to bloom, gives delightfulness,
kills, gives life.
Sakthi gives happiness, gives anger,
gives hatred, gives contentment,
gives enmity, blossoms love,
gives strength, gives fear,
brings forth boiling emotions, brings calmness.
Sakthi is what is smelt, tasted, touched, heard, seen.
Sakthi is what is thought, researched, calculated, decided,
dreamt, imagined, searched, revolts,
sticks to the place, thought, analysed,
Sakthi is what brings enchantment, brings clarity.
Sakthi is what is felt.
Daughter of Brahma, Sister of Kannan, Wife of Siva.
Wife of Kannan, Daughter of Siva, Sister of Brahma,
Mother of Brahma, Kannan and Siva.
Sakthi is the origin.
Meaning of the meaningless and effect of effect less.
In the ocean of Sakthi, Sun is froth;
In the veena of Sakthi, Sun is ending note; a place for the musical note.
In the divine dance of Sakthi, Light is beats.
In the arts of Sakthi, Light is one of them.
Let Sakthi live.


Note: Sakthi literally means Power and also the name of Goddess. This part explains that Sakthi is omnipresent and is in every person as well as animate and inanimate object. The nouns referred to in the content are the names of Gods in Hindu mythology.

The Tamil version of the above translation is available at www.lyricaldelights.com

A Prayer!

வேண்டத் தக்கது அறிவோய் நீ! வேண்ட, முழுதும் தருவோய் நீ!
வேண்டும் அயன், மாற்கு, அரியோய் நீ! வேண்டி, என்னைப் பணி கொண்டாய்;
வேண்டி, நீ யாது அருள் செய்தாய், யானும், அதுவே வேண்டின் அல்லால்,
வேண்டும் பரிசு ஒன்று உண்டு என்னில், அதுவும், உன் தன் விருப்பு அன்றே?

[குழைத்த பத்து 6 – திருவாசகம் – மாணிக்கவாசகர் ]

vaeNdath thakkadhu aRivoay nee! vaeNda, muzhudhum tharuvoay nee!
vaeNdum ayan, maaRku, ariyoay nee! vaeNdi, ennaip paNi koNdaay;
vaeNdi, nee yaadhu aruL seydhaay, yaanum, adhuvae vaeNdin allaal,
vaeNdum parisu ondRu uNdu ennil, adhuvum, un than viruppu andRae?
[kuzhaitha pathu 6 – thiruvaasagam – maaNikkavaasagar ]

You know what to pray for!
       When prayed, you answer all those prayers!
You are the God worshiped even by the Bramma and Vishnu, we worship!
        As prayed, you took over me!
For praying, what have you destined me to,
        If I too don’t pray for the same destined prayer,
But I am in seek of a different gift,
        Isn’t that too as per your wish?!

[Bharathi Vasana kavidhai] Vision – Fame Part 13

இரண்டாங் கிளை: புகழ்

ஞாயிறு

13
மழை பெய்கிறது. காற்றடிக்கின்றது. இடி குமுறுகின்றது.
 மின்னல் வெட்டுகின்றது.
 புலவர்களே, மின்னலைப் பாடுவோம், வாருங்கள்.
 மின்னல் ஒளித்தெய்வத்தின் ஒரு லீலை -- ஒளித்
 தெய்வத்தின் ஒரு தோற்றம்.
 அதனை யவனர் வணங்கி ஒளிபெற்றனர்.
 மின்னலைத் தொழுகின்றோம்.
 அது நம்மறிவை ஒளியுறச்செய்க.
 மேகக் குழந்தைகள் மின்னற்பூச் சொரிகின்றன.
 மின் சக்தி இல்லாத இடமில்லை.
 எல்லாத் தெய்வங்களும் அங்ஙனமே.
 கருங்கல்லிலே, வெண்மணலிலே, பச்சை இலையிலே,
 செம்மலரிலே, நீல மேகத்திலே,
 காற்றிலே, வரையிலே -- எங்கும் மின்சக்தி உறங்கிக்
 கிடக் கின்றது.
 அதனைப் போற்றுகின்றோம்.
 நமது விழிகளிலே மின்னல் பிறந்திடுக.
 நமது நெஞ்சிலே மின்னல் விசிறிப் பாய்க.
 நமது வலக்கையிலே மின்னல் தோன்றுக.
 நமது பாட்டு மின்னலுடைத்தாகுக.
 நமது வாக்கு மின்போல் அடித்திடுக.
 மின் மெலியதைக் கொல்லும்;
 வலியதிலே வலிமைசேர்க்கும்.
 அது நம் வலிமையை வளர்த்திடுக.
 ஒளியை, மின்னலை, சுடரை, மணியை,
 ஞாயிற்றை, திங்களை, வானத்து வீடுகளை, மீன்களை --
 ஒளியுடைய அனைத்தையும் வாழ்த்துகின்றோம்.
 அனைத்தையும் வாழ்த்துகின்றோம்.
 ஞாயிற்றை வாழ்த்துகின்றோம்.

 The rain pours. Thunder claps aloud. Lightning cuts through.
Oh poets, come, let's sing (about) lightning.
Lightning is one of the plays of the Lord of Light. (Another) A form of light.
Yavanar worshipped him and attained light.
We worship lightning.
It enlightens our knowledge.
The cloud-children shower the lightning-flowers.
There's no place without electricity.
And so are the Gods.
In the dark rocks, in the light sand, in the green leaves, in the red flowers, in the blue clouds, in the wind, in the forest -- everywhere electricity is sleeping.
We praise it.
Let new lightning be born from our eyes.
Let the lightning blow hard in our hearts.
Let lightning arise from our right hands.
Let our poetry contain lightning.
Let our words/promises be like lightning.
Lightning kills the weak; whereas adds strength to the strong.
Let it build our strength.
We praise everything that has light -- Light, lightning, flame, vision, Sun, Moon, houses in the sky, stars..
We praise everything.
We praise the Sun. 

mazhai peykiRadhu. kaatRadikkindRadhu. idi kumuRugindRadhu.
minnal vettugindRadhu.
pulavarkaLae, minnalaip paaduvoam, vaarungaL.
minnal oLitheyvathin oru leelai -- oLith
theyvathin oru thoatRam.
adhanai yavanar vaNanggi oLibetRanar.
minnalaith thozhugindRoam.
adhu nammaRivai oLiyuRachcheyka.
maegak kuzhandhdhaigaL minnaRpoo chorigindRana.
min sakthi illaadha idamillai.
ellaath theyvangaLum angnganamae.
karungallilae, veNmaNalilae, pachchai ilaiyilae,
semmalarilae, neela maegathilae,
kaatRilae, varaiyilae -- enggum minchakthi uRanggik
kidak kindRadhu.
adhanaip poatRugindRoam.
namadhu vizhigaLilae minnal piRandhdhiduga.
namadhu nenjjilae minnal visiRip paayka.
namadhu valakkaiyilae minnal thoandRuga.
namadhu paattu minnaludaithaaguga.
namadhu vaakku minpoal adithiduga.
min meliyadhaik kollum;
valiyadhilae valimaisaerkkum.
adhu nam valimaiyai vaLarthiduga.
oLiyai, minnalai, sudarai, maNiyai,
nYaayitRai, thingaLai, vaanathu veedugaLai, meengaLai --
oLiyudaiya anaithaiyum vaazhthugindRoam.
anaithaiyum vaazhthugindRoam.
nYaayitRai vaazhthugindRoam.

This is the final part of Vision.

[Bharathi Vasana kavidhai] Vision – Fame Part 11

இரண்டாங் கிளை: புகழ்

ஞாயிறு

11
புலவர்களே, அறிவுப்பொருள்களே, உயிர்களே,
 பூதங்களே, சக்திகளே, எல்லோரும் வருவீர்.
 ஞாயிற்றைத் துதிப்போம், வாருங்கள்.
 அவன் நமக்கெல்லாம் துணை.
 அவன் மழைதருகின்றான்.
 மழை நன்று.
 மழைத் தெய்வத்தை வாழ்த்துகின்றோம்.
 ஞாயிறு வித்தைகாட்டுகின்றான்.
 கடல்நீரைக் காற்றாக்கி மேலேகொண்டுபோகிறான்.
 அதனை மீளவும் நீராக்கும்படி காற்றை ஏவுகின்றான்.
 மழை இனிமையுறப் பெய்கின்றது.
 மழை பாடுகின்றது.
 அது பலகோடி தந்திகளுடையதோர் இசைக்கருவி.
 வானத்திலிருந்து அமுதவயிரக்கோல்கள் விழுகின்றன.
 பூமிப்பெண் விடாய்தீர்கிறாள்; குளிர்ச்சி பெறுகின்றாள்.
 வெப்பத்தால் தண்மையும், தண்மையால் வெப்பமும்
 விளைகின்றன.
 அனைத்தும் ஒன்றாதலால்.
 வெப்பம் தவம். தண்மை யோகம்.
 வெப்பம் ஆண். தண்மை பெண்.
 வெப்பம் வலியது. தண்மை இனிது.
 ஆணிலும் பெண் சிறந்ததன்றோ?
 நாம் வெம்மைத் தெய்வத்தைப் புகழ்கின்றோம்.
 அது வாழ்க.

Poets, learned objects, Souls, Demons, Powers, all of you come gather.
Come let us praise the Sun.
He is support for all of us.
He gives rains.
Rain is good.
We praise the Lord of Rains.
Sun shows tricks.
He evaporates sea-water and carries it upwards.
And he commends Wind to convert it back to water.
Rain pours nicely.
Rain sings.
It is a musical instrument with billions of strings.
The heavenly-diamond-sticks fall from the sky.
The Earth-girl quenches her thirst; She becomes cool.
Heat begets Coldness, Coldness begets Heat.
Since all are one.
Heat is Penance. Coldness is Excellence.
Heat is Male. Coldness is Female.
Heat is Strong. Coldness is Sweet.
Isn't Female better than Male?
We praise the Lord of Heat.
Let it live.

[Bharathi Vasana kavidhai] Vision – Fame Part 9

இரண்டாங் கிளை: புகழ்

ஞாயிறு

9
வானவெளி என்னும் பெண்ணை ஒளியென்னும்
 தேவன் மணநதிருக்கின்றான்.
 அவர்களுடைய கூட்டம் இனிது.
 இதனைக் காற்றுத்தேவன் கண்டான்.
 காற்று வலிமை யுடையவன்.
 இவன் வானவெளியைக் கலக்க விரும்பினான்.
 ஒளியை விரும்புவதுபோல வானவெளி இவனை விரும்பவில்லை.
 இவன் தனது பெருமையை ஊதிப் பறை யடிக்கின்றான்.
 வெளியும் ஒளியும் இரண்டு உயிர்கள் கலப்பதுபோல் கலந்தன.
 காற்றுத் தேவன் பொறாமை கொண்டான்.
 அவன் அமைதியின்றி உழலுகிறான்.
 அவன் சீறுகின்றான், புடைக்கின்றான், குமுறுகின்றான்.
 ஓலமிடுகின்றான், சுழலுகின்றான், துடிக்கின்றான்;
 ஓடுகின்றான், எழுகின்றான், நிலையின்றிக் கலங்குகின்றான்.
 வெளியும் ஒளியும் மோனத்திலே கலந்து நகைசெய்கின்றன.
 காற்றுத் தேவன் வலிமையுடையவன்.
 அவன் புகழ் பெரிது. அப் புகழ் நன்று.
 ஆனால் வானவெளியும் ஒளியும் அவனிலும் சிறந்தன.
 அவை மோனத்தில் கலந்து நித்தம் இன்புறுவன.
 அவை வெற்றியுடையன.
 ஞாயிறே, நீதான் ஒளித்தெய்வம்.
 நின்னையே வெளிப்பெண் நன்கு காதல் செய்கிறாள்.
 உங்கள் கூட்டம் மிக இனிது. நீவிர் வாழ்க.

The vast sky as a woman is married by the Lord of Light.
There partnership is nice.
This is seen by the Lord of Wind.
The Wind is powerful.
He desired to partner with the vast sky.
Like liking the Light, the vast sky didn't like him.
He blows trumpets of his pride.
The sky and light has merged like the merging of two souls.
 The Lord of Wind got jealous.
He toils without peace.
He hisses, swells, grunts, whimpers, swirls, shivers;
Runs, raises, distraught.
The sky and light smiles together in their togetherness.
The Lord of Wind is powerful.
His fame is huge. That fame is good.
But the vast sky and the Light are better than that.
They attain happiness at all times by their togetherness.
They are victorious.
Oh Sun, you are indeed the Lord of Light.
The sky girl is in deep love with you.
Your partnership is very nice. Let you live long. 

vaanaveLi ennum peNNai oLiyennum
thaevan maNanadhirukkindRaan.
avarkaLudaiya koottam inidhu.
idhanaik kaatRuthaevan kaNdaan.
kaatRu valimai yudaiyavan.
ivan vaanaveLiyaik kalakka virumpinaan.
oLiyai virumpuvadhuboala vaanaveLi ivanai virumpavillai.
ivan thanadhu perumaiyai oodhip paRai yadikkindRaan.
veLiyum oLiyum iraNdu uyirkaL kalappadhuboal kalandhdhana.
kaatRuth thaevan poRaamai koNdaan.
avan amaidhiyindRi uzhalugiRaan.
avan seeRugindRaan, pudaikkindRaan, kumuRugindRaan.
oalamidugindRaan, suzhalugindRaan, thudikkindRaan;
oadugindRaan, ezhugindRaan, nilaiyindRik kalanggugindRaan.
veLiyum oLiyum moanathilae kalandhdhu nagaiseykindRana.
kaatRuth thaevan valimaiyudaiyavan.
avan pugazh peridhu. ap pugazh nandRu.
aanaal vaanaveLiyum oLiyum avanilum siRandhdhana.
avai moanathil kalandhdhu nitham inpuRuvana.
avai vetRiyudaiyana.
nYaayiRae, needhaan oLitheyvam.
ninnaiyae veLippeN nangu kaadhal seykiRaaL.
ungaL koottam miga inidhu. neevir vaazhka.

[Bharathi Vasana kavidhai] Vision – Fame Part 8

இரண்டாங் கிளை: புகழ்

ஞாயிறு

8
ஒளிக்கும் வெம்மைக்கும் எவ்வகை உறவு?
 வெம்மையேற ஒளி தோன்றும்.
 வெம்மையைத் தொழுகின்றோம்.
 ஒளியின் தாய். ஒளியின் முன்னுருவம்.
 வெம்மையே, நீ தீ.
 தீ தான் வீரத்தெய்வம்.
 தீ தான் ஞாயிறு
 தீயின் இயல்பே ஒளி.
 தீ எரிக.
 அதனிடத்தே நெய் பொழிகின்றோம்.
 தீ எரிக.
 அதனிடத்தே தசை பொழிகின்றோம்.
 தீ எரிக.
 அதனிடத்தே செந்நீர் பொழிகின்றோம்.
 தீ எரிக.
 அதற்கு வேள்வி செய்கின்றோம்.
 தீ எரிக.
 அறத்தீ, அறிவுத்தீ, உயிர்த்தீ, விரதத்தீ, வேள்வித்தீ,
 சினத்தீ, பகைமைத் தீ, கொடுமைத் தீ -- இவை
 யனைத்தையும் தொழுகின்றோம்.
 இவற்றைக் காக்கின்றோம்.
 இவற்றை ஆளுகின்றோம்.
 தீயே, நீ எமது உயிரின் தோழன்.
 உன்னை வாழ்த்துகின்றோம்.
 நின்னைப்போல, எம துயிர் நூறாண்டு வெம்மையும்
 சுடரும் தருக.
 தீயே, நின்னைப்போல, எமதுள்ளம் சுடர்விடுக.
 தீயே, நின்னைப்போல, எம தறிவு கனலுக.
 ஞாயிற்றினிடத்தே, தீயே, நின்னைத்தான் போற்றுகின்றோம்.
 ஞாயிற்றுத் தெய்வமே, நின்னைப் புகழ்கின்றோம்.
 நினதொளி நன்று. நின் செயல் நன்று. நீ நன்று.

What is the relationship between light and heat?
When heat increases, the light appears.
We worship the heat.
The mother of light. The prototype of light.
Oh heat, you are fire.
Fire is the Courage-God.
Fire is Sun.
Fire's characteristic is light.
Let the fire burn.
We pour ghee into it.
Let the fire burn.
We pour muscle into it.
Let the fire burn.
We pour blood into it.
Let the fire burn.
We offer sacrifices and pray with pyre.
Let the fire burn.
The fire of righteousness, The fire of knowledge, The fire of Life,
The fire of Penance, The fire of holy-pyre, The fire of Anger,
The fire of Enmity, The fire of Torture - We worship all these.
We protect them.
We reign over them.
Oh Fire, you are my life's friend.
We praise you.
Like you, Let my life give away heat and light for centur(ies).
Oh Fire, like you, let my heart glow.
Oh Fire, like you, let my knowledge simmer.
In Sun, Oh Fire, we hail you.
Oh Sun God, We praise you.
Your light is good. Your acts are good. You are good.

oLikkum vemmaikkum evvagai uRavu?
vemmaiyaeRa oLi thoandRum.
vemmaiyaith thozhugindRoam.
vemmai oLiyin thaay. oLiyin munnuruvam.
vemmaiyae, nee thee.
thee thaan veeratheyvam.
thee thaan nYaayiRu
theeyin iyalbae oLi.
thee eriga.
adhanidathae ney pozhigindRoam.
thee eriga.
adhanidathae thasai pozhigindRoam.
thee eriga.
adhanidathae sendhneer pozhigindRoam.
thee eriga.
adhaRku vaeLviseykindRoam.
thee eriga.
aRathee, aRivuthee, uyirthee, viradhathee, vaeLvithee,
sinathee, pagaimaith thee, kodumaith thee -- ivai
yanaithaiyum thozhugindRoam.
ivatRaik kaakkindRoam.
ivatRai aaLugindRoam.
theeyae, nee emadhu uyirin thoazhan.
unnai vaazhthugindRoam.
ninnaippoala, ema thuyir nooRaaNdu vemmaiyum
sudarum tharuga.
theeyae, ninnaippoala, emadhuLLam sudarviduga.
theeyae, ninnaippoala, ema thaRivu kanaluga.
nYaayitRinidathae, theeyae, ninnaithaan poatRugindRoam.
nYaayitRuth theyvamae, ninnaip pugazhkindRoam.
ninadhoLi nandRu. nin seyal nandRu. nee nandRu.

[Bharathi Vasana kavidhai] Vision – Fame Part 6-7

இரண்டாங் கிளை: புகழ்

ஞாயிறு

6
ஒளியே, நீ யார்?
 ஞாயிற்றின் மகளா?
 அன்று. நீ ஞாயிற்றின் உயிர். அதன் தெய்வம்.
 ஞாயிற்றினிடத்தே நின்னைத்தான் புகழ்கின்றோம்.
 ஞாயிற்றின் வடிவம் உடல். நீ உயிர்.
 ஒளியே, நீ எப்போது தோன்றினாய்?
 நின்னை யாவர் படைத்தனர்?
 ஒளியே, நீ யார்?
 உனதியல்பு யாது?
 நீ அறிவின் மகள் போலும். அறிவுதான் தூங்கிக்கிடக்கும்.
 தெளிவு நீ போலும்.
 அறிவின் உடல் போலும்.
 ஒளியே, நினக்கு வானவெளி எத்தனைநாட் பழக்கம்?
 உனக்கு அதனிடத்தே இவ்வகைப்பட்ட அன்பு யாது
 பற்றியது?
 அதனுடன் நீ எப்படி இரண்டறக் கலக்கிறாய்?
 உங்களை யெல்லாம் படைத்தவள் வித்தைக்காரி. அவள்
 மோஹினி, மாயக்காரி. அவளைத் தொழுகின்றோம்.
 ஒளியே, வாழ்க.


Oh light, who are you? 
Are you the daughter of Sun? 
No. You are Sun's life. Sun's God.
In Sun, we indeed praise you.
The form of Sun is its body. You are the soul.
Oh Light, when did you appear? 
Who all created you? 
Oh light, who are you? 
What is your nature? 
Seems you are the daughter of knowledge. Knowledge is the one that slumber.
Seems you are clarity.
Seems the body of knowledge.
Oh light, for how long do you know the open skies.
This fondness you have for the sky is about what? 
How do you merge and dissolve into it? 
The one who created you is a skillful artist. She is Mohini, the mystic one. We worship her.
Oh light, hail.

oLiyae, nee yaar?
nYaayitRin magaLaa?
andRu. nee nYaayitRin uyir. adhan theyvam.
nYaayitRinidathae ninnaithaan pugazhkindRoam.
nYaayitRin vadivam udal. nee uyir.
oLiyae, nee eppoadhu thoandRinaay?
ninnai yaavar padaithanar?
oLiyae, nee yaar?
unadhiyalbu yaadhu?
nee aRivin magaL poalum. aRivudhaan thoonggikkidakkum.
theLivu nee poalum.
aRivin udal poalum.
oLiyae, ninakku vaanaveLi ethanainaat pazhakkam?
unakku adhanidathae ivvagaippatta anpu yaadhu
patRiyadhu?
adhanudan nee eppadi iraNdaRak kalakkiRaay?
ungaLai yellaam padaithavaL vithaikkaari. avaL
moaHini, maayakkaari. avaLaith thozhugindRoam.
oLiyae, vaazhka.
7
ஞாயிறே!
 நின்னிடத்து ஒளி எங்ஙனம் நிற்கின்றது?
 நீ அதனை உமிழ்கின்றாயா?
 அது நின்னைத் தின்னுகிறதா?
 அன்றி, ஒளிதவிர நீ வேறொன்றுமில்லையா?
 விளக்குத்திரி காற்றாகிச் சுடர் தருகின்றது.
 காற்றுக்கும் சுடருக்கும் எவ்வகை உறவு?
 காற்றின் வடிவே திரியென்றறிவோம்.
 ஒளியின் வடிவே காற்றுப்போலும்.
 ஒளியே, நீ இனியை.

Oh Sun!
How does light stay in you?
Do you emit light?
Is that consuming you?
Or, Are you nothing but the light?
The wick of the lamp becomes air to give light.
What is the relationship between Air and Light?
Let us know that the form of Air is the wick.
Seems the form of light is Air.
Light, you are sweet.

nYaayiRae!
ninnidathu oLi engnganam niRkindRadhu?
nee adhanai umizhkindRaayaa?
adhu ninnaith thinnugiRadhaa?
andRi, oLidhavira nee vaeRondRumillaiyaa?
viLakkuthiri kaatRaagi chudar tharugindRadhu.
kaatRukkum sudarukkum evvagai uRavu?
kaatRin vadivae thiriyendRaRivoam.
oLiyin vadivae kaatRuppoalum.
oLiyae, nee iniyai.

[Bharathi Vasana kavidhai] Vision – Fame Part 3

Second branch: Fame

Sun

3

The richness of the dawn is sweet.
Let Ushai*, who smiles like flowers, live longer.
We worship Ushai.
She is Goddess / Lakshmi / Wealth / Respectable.
She gives Awakening, She gives Clarity.
She gives Life, She gives Encouragement.
She gives Beauty. She gives Poetry.
Let her live longer.
She is honey. The honey bees like her.
She is elixir.  She doesn’t die.
She merges with Power.
It is Power that merges with beauty.
Sweetness is very huge.
She follows the Northern Meru hills in many forms. Encompassing the horizon, she wanders with smile.
Let her smiles live longer.
At south, She comes to us, in a single form, Still because of the abundance of love, isn’t one form better than many?
The dawn is good. We hail the dawn.

*Ushai is the wife of Sun God.

The Tamil version, transliteration as well as previous parts are available in this link –> http://www.lyricaldelights.com/2016/07/02/bharathi-vasana-kavidhai-vision-fame-part-3/

[Vision – Happiness] Part 5

Vision

Branch One: Happiness

5

எல்லா உயிரும் இன்பமெய்துக.
எல்லா உடலும் நோய்தீர்க.
எல்லா உணர்வும் ஒன்றாதலுணர்க.
‘தான்’ வாழ்க.
அமுதம் எப்போதும் இன்பமாகுக.

ellaa uyirum inpameydhuga.
ellaa udalum noaydheerka.
ellaa uNarvum ondRaadhaluNarka.
‘dhaan’ vaazhka.
amudham eppoadhum inpamaaguga.

Let all lives achieve happiness.
Let all forms be cured of diseases.
Realise that all sense are one.
Let the ‘self’ live.
Let the elixir be happiness forever.

[Vision – Happiness] Part 4

Vision

Branch One: Happiness

4

This world is one.
Make, Female, Human, Angels, Snake, Birds, Wind, Sea, Life, Death – All these are one only.
Sun, Wall of the house, House fly, Falls from a mountain, Flute, Topaz – All these are one.
Happiness, Sorrow, Poetry, Washer-man, Sparrow, Lightning, Cotton – All of them are one only.
Idiot, Poet, Iron, Grasshopper – All these are one object.
Holy scriptures, Fish in sea, Whirlwind, Jasmine flower – These are different forms of one object.
All that exists are one object, One.
The name of this one is ‘Self’.
‘Self’ itself is divine.
‘Self’ is elixir, which would never die.


Click here to read in tamizh / தமிழ்

[Vision – Happiness] Part 2 & 3

Vision

Branch One: Happiness

2

The body is good. The senses are sweet. The soul has taste. Heart is honey. Knowledge is honey. Feeling is elixir.
The feeling itself is the elixir.
The feeling is divine.

3

Heart is divine. Thinking is divine. Soul is divine.
Forest, Mountain, Falls, River, Sea, Land, Water, Air, Fire, Sky,
Sun, moon, lights of sky(Stars) — All are divine.
Metals, Trees, Plants, Animals, Birds, Reptiles, Swimmers(Amphibians / Those which swim), Human – these are elixir.

[Vision – Happiness] Part 1

Vision

Branch One: Happiness

1

This world is sweet. The sky of the world has sweetness; Wind is also sweet. Fire is sweet. Water is sweet. Land is sweet.
Sun is good; Moon is also good.
All the twinkling stars in the sky are very sweet.
Rain is sweet. Lightning is sweet. Thunder is sweet.
Ocean is sweet. Mountain is sweet. Forest is good.
Rivers are sweet.
Metal, Trees, Plants, Creepers, Flowers, Vegetables and Fruits are sweet.
Birds are sweet. Reptiles too are good. All animals are sweet. Amphibians too are sweet.
Humans are too sweet.
Men are nice. Women are sweet.
Child is happiness. Youth is sweet. Old-age is good.
Life is good. Death is sweet.

Sleep, Dear girl, sleep!

Being born as a girl,
Sleep is only at two instances;
The first at birth; The next at death.
If you miss your sleep now,
You will not be able to sleep ever again,
Oh dear apple of my eye,
Sleep well, do sleep well..

Dear daughter, sleep,
This is the time to sleep,
If you miss this time to sleep,
You would be sleepless,
For the rest of your life..

At the age of four,
It’s time to play at school,
And the sweet rhymes in Tamil,
Makes you want to sing them all-day- long..

At the age of sixteen,
There is no sleep for her,
As she struggles to master Fourteen languages (skills),
It becomes a constant problem, (that steals away the sleep)..

A young maiden’s heart changes
And will start searching for her guy’s face..
When she starts to pine, when would the sleep come?

When the time comes to be with her love,
If the dad opposes their love, how could sleep come?

When the wedded husband comes and touches the Saree,
In the honeymoon of the women, would there be any sleep?

In the ten months of pregnancy and during child birth,
When she becomes the mother, her sleep goes away.

When the age comes in search stealthily after taking away the stability,
All the sleep that is lost so long, will come back on its own accord!

Song: kaalamidhu kaalamidhu – பாடல்: காலமிது காலமிது
Movie: Chitthi – திரைப்படம்: சித்தி
Singers: P. Suseela – பாடியவர்: பி. சுசீலா
Lyrics: Poet Kannadasan – இயற்றியவர்: கவிஞர் கண்ணதாசன்
Music: M.S. Viswanathan – இசை: எம்.எஸ். விஸ்வநாதன்
Year: – ஆண்டு: 1966

பெண்ணாகப் பிறந்தவர்க்கு கண்ணுறக்கம் இரண்டு முறை
பிறப்பில் ஒரு தூக்கம் இறப்பில் மறு தூக்கம்
இப்போது விட்டு விட்டால் எப்போதும் தூக்கமில்லை
என்னரிய கண்மணியே கண்ணுறங்கு கண்ணுறங்கு

ஆரீராரீரீ ஆரீராராரோ ஆரீஆரீராரோ
ஆரீராரீரீ ஆரீரீஆரோ ஆரீஆரீராரோ

காலமிது காலமிது கண்ணுறங்கு மகளே
காலமிதைத் தவற விட்டால் தூக்கமில்லை மகளே தூக்கமில்லை மகளே

நாலு வயதான பின்னே பள்ளி விளையாடல்
நாலு வயதான பின்னே பள்ளி விளையாடல்
நாள் முழுதும் பாடச் சொல்லும் தெள்ளு தமிழ்ப் பாடல்

எண்ணிரண்டு வயது வந்தால் கண்ணுறக்கம் இல்லையடி
எண்ணிரண்டு வயது வந்தால் கண்ணுறக்கம் இல்லையடி
ஈரேழு மொழிகளுடன் போராடச் சொல்லுவதே தீராத தொல்லையடி

காலமிது காலமிது கண்ணுறங்கு மகளே
காலமிதைத் தவற விட்டால் தூக்கமில்லை மகளே தூக்கமில்லை மகளே

மாறும் கன்னி மனம் மாறும் கண்ணன் முகம் தேடும்
ஏக்கம் வரும் போது தூக்கமென்பதேது?

தான் நினைத்த காதலனை தேற வரும் போது
தான் நினைத்த காதலனை தேற வரும் போது
தந்தை அதை மறுத்து விட்டால் கண்ணுறக்கம் ஏது? கண்ணுறக்கம் ஏது?

மாலையிட்ட தலைவன் வந்து சேலை தொடும் போது
மங்கையரின் தேன் நிலவில் கண்ணுறக்கம் ஏது? கண்ணுறக்கம் ஏது?

காலமிது காலமிது கண்ணுறங்கு மகளே
காலமிதைத் தவற விட்டால் தூக்கமில்லை மகளே தூக்கமில்லை மகளே

ஐயிரண்டு திங்களிலும் பிள்ளை பெறும் போதும்
அன்னையென்று வந்த பின்னும் கண்ணுறக்கம் போகும் கண்ணுறக்கம் போகும்

கை நடுங்கிக் கண் மறைந்து காலம் வந்து தேடும்
கை நடுங்கிக் கண் மறைந்து காலம் வந்து தேடும்
காணாத தூக்கமெல்லாம் தானாக சேரும் தானாக சேரும்

காலமிது காலமிது கண்ணுறங்கு மகளே
காலமிதைத் தவற விட்டால் தூக்கமில்லை மகளே தூக்கமில்லை மகளே

ஆரீராரீரீ ராரீராராரோ ஆரீராரீராரோ ஆ
ஆரீராரீரீ ஆரீராராரோ ஆரீராரீராரோ ஆரீராரீராரோ

peNNaakap piRandhavarkku kaNNuRakkam iraNtu muRai
piRappil oru thookkam iRappil maRu thookkam
ippOdhu vittu vittaal eppOdhum thookkamillai
ennariya kaNmaNiyE kaNNuRangu kaNNuRangu

aareeraareeree aareeraaraarO aareeaareeraarO
aareeraareeree aareereeaarO aareeaareeraarO

kaalamidhu kaalamidhu kaNNuRangu makaLE
kaalamidhaith thavaRa vittaal thookkamillai makaLE thookkamillai makaLE

naalu vayadhaana pinnE paLLi viLaiyaatal
naalu vayadhaana pinnE paLLi viLaiyaatal
naaL muzhudhum paatach chollum theLLu thamizhp paatal
eNNiraNtu vayadhu vandhaal kaNNuRakkam illaiyati
eNNiraNtu vayadhu vandhaal kaNNuRakkam illaiyati
eerEzhu mozhikaLutan pOraatach cholluvadhE theeraadha thollaiyati

kaalamidhu kaalamidhu kaNNuRangu makaLE
kaalamidhaith thavaRa vittaal thookkamillai makaLE thookkamillai makaLE

maaRum kanni manam maaRum kaNNan mukam thEtum
Ekkam varum pOdhu thookkamenpadhEdhu?
thaan ninaiththa kaadhalanai thERa varum pOdhu
thaan ninaiththa kaadhalanai thERa varum pOdhu
thandhai adhai maRuththu vittaal kaNNuRakkam Edhu? kaNNuRakkam Edhu?

maalaiyitta thalaivan vandhu sElai thotum pOdhu
mangaiyarin thEn nilavil kaNNuRakkam Edhu? kaNNuRakkam Edhu?

kaalamidhu kaalamidhu kaNNuRangu makaLE
kaalamidhaith thavaRa vittaal thookkamillai makaLE thookkamillai makaLE

aiyiraNtu thingaLilum piLLai peRum pOdhum
annaiyendru vandha pinnum kaNNuRakkam pOkum kaNNuRakkam pOkum
kai natungik kaN maRaindhu kaalam vandhu thEtum
kai natungik kaN maRaindhu kaalam vandhu thEtum
kaaNaadha thookkamellaam thaanaaka sErum thaanaaka sErum

kaalamidhu kaalamidhu kaNNuRangu makaLE
kaalamidhaith thavaRa vittaal thookkamillai makaLE thookkamillai makaLE

aareeraareeree raareeraaraarO aareeraareeraarO aa
aareeraareeree aareeraaraarO aareeraareeraarO aareeraareeraarO

Oasis to the desert!

The journey continues…
The highway extends…
We are the birds that forget the path travelled;
We are also the bend that unites two poles

We crossover the desert,
We enjoy when we reach the oasis…
Nothing is permanent!
This too will pass on!!

The stars and the crescent moon has become alone;
The rain under the umbrella and the tides of the sea have parted ways…
Your portrait is being drawn with my teardrops;
Your photograph is calling out my name…
We lighted the lamps like the Candle and the Wick,
Yet, we are just wasted like the unburnt lamps..

Give farewell, Take a decision, I will leave..
Alright, Give it up, Move aside, I am leaving..
The chimes of your anklet is heard like music from afar;
The echoes of your voices is heard in the directions I turn around..
We talked together like the River and the Shore,
At the end of the story we are parting ways..


The details of the song translated are available over here!
This song is one of my recent favorite for the music and I started liking it from the very first time.. Loved the lyrics for the clichés..

Hope you too enjoyed the song.. Do let me know about your thoughts on the song..

Keep going!

Do or Do not, There is no try, said Yoda.

But is that always possible to be either in the black or white? There are many areas that lie in the intersecting area and leaving you in a constant doubt like the cat on the wall. You never know till you reach the end, that you have reached it successfully.

So just going ahead without pausing must lead to success right? Of course yes!

The problem is for the weak hearted ones. A word of appreciation is always a good motivating factor, as much as the self confidence.

Everyone must have at least one thing to reassure them, despite all the what-ifs and buts, it is okay to move forward and the  way ahead is the only way to go.

Out of the few, this one is my favourite boost to put my heart and soul to what I do.

தெய்வத்தான் ஆகா தெனினும் முயற்சிதன்
மெய்வருத்தக் கூலி தரும் (619)

Theyvaththaan Aakaa Theninum Muyarsidhan
Meyvaruththak Kooli Tharum  (619)

Even if fate or God doesn’t aid, perseverance will pay
the wages for one’s efforts. [Couplet 619]

So what is your motivator quote?

A Preface to a Series!

I have been in love with the prose-poetry of Bharathi, even before I know, what love is. The love for those brilliant pieces and the love for my readers has pushed me to translate them, for the benefit of English-reading people, to enjoy the brilliance and nuances of my love.

Starting tomorrow, I will be posting part(s) of the Prose-Poetry as a weekly series. And here is the Preface to that series. (Just to clarify, the series will be in English and only the preface is in tamizh. English version is available below the Tamil.)


பைந்தமிழின் எழிலில் வீறுநடை பயின்ற தமிழை,
எளிய தமிழில் இன்னிசை ஏற்றி,
இராக தாளத்துடன் நயமும் ஊற்றி,
இயல் இசை நாடகம் மூன்றையும் போற்றி,

பாமரனும் காவியம் கற்றிடவே,
புரட்சிகள் பலவும் நிதமும் நிகழ்ந்திடவே,
மூத்ததமிழுக்கு புத்தாடை உடுத்தி
கன்னித்தமிழென புத்துயிர் புகட்டிய
கவிச் சக்கரவர்த்தி, எம் மகாகவி பாரதி!

தமிழை தமிழனுக்கே புதிதாய் காட்டி
தமிழ் முழங்கும் திசையெலாம்
தன் தமிழால் வியாபித்து நிற்கும் பாரதி!

நூறாண்டு காலத்திற்கு முன்பே
தீர்க்கதரிசியென சொல்லிச் சென்றான்
என உள்ளம் பூரித்து கொண்டாடியபோதும்,
இன்றும் மாறா மூடர் கூட்டம் உள்ள தெண்ணி
என் நெஞ்சு பொறுக்குதில்லையே..

வல்லமை தாராயோ,
இந்த மாநிலம் பயனுற வாழ்வதற்கே,
என்று கலங்கிய நொடியிலும்,
எனைச் சுடர் மிகும் அறிவுடன் மெருகேற்றும்
என் ஆசானின் வார்த்தைகளே துணை நின்று வழி வகுத்தது..

யான் பெற்ற இன்பம் இவ்வையகமும் பெற்றிடவும்,
என் தீந்தமிழின் தீரா இனிமையும்,
பாரதியின் சொற்களும், திக்கெட்டும் ஒலித்திடவும்,
தமிழல்லரும் பாரதி எனும் பாகை பருகிடவும்,

கற்றறிந்த ஆன்றோர் பலர், மொழி பெயர்த்து வெளியிட்டும்,
காப்புரிமை காரணமாக இணையத்தில் இன்று வரை வெளி வராத,
ஆங்கிலம் காணாத சில நல் முத்துக்களை வெளிக்கொணரவும்,
ஆழி தாண்டும் பாலமமைக்க இவ்வணிலின் சிறு முயற்சி!

பின் குறிப்பு:
பிழைகள் கண்டால் பொறுத்து கொள்ளாமல் சுட்டிக் காட்டிடுக
நிறைகள் கண்டால் மதியிலிறுத்தி நாளும் வாழ்வில் பயின்றிடுக
மனம் நிறைந்தால் பகிர்ந்திடுக, நட்புடனும் சுற்றத்துடனும்.
மறவாது எம் பக்கத்துக்கு இணைப்பளித்து..


Transliteration:

paindhdhamizhin ezhilil veeRunadai payindRa thamizhai,
eLiya thamizhil innisai aetRi,
raaga thaaLathudan nayamum ootRi,
iyal isai naadagam moondRaiyum poatRi,

paamaranum kaaviyam katRidavae,
puratchigaL palavum nidhamum nigazhndhdhidavae,
moothadhamizhukku puthaadai uduthi
kannithamizhena puthuyir pugattiya
kavi chakkaravarthi, em magaagavi paaradhi!

thamizhai thamizhanukkae pudhidhaay kaatti
thamizh muzhanggum thisaiyelaam
than thamizhaal viyaabithu niRkum paaradhi!

nooRaaNdu kaalathiRku munpae
theerkkadharisiyena cholli chendRaan
ena uLLam poorithu koNdaadiyaboadhum,
indRum maaRaa moodar koottam uLLa theNNi
en nenjju poRukkudhillaiyae..

vallamai thaaraayoa,
indhdha maanilam payanuRa vaazhvadhaRkae,
endRu kalanggiya nodiyilum,
enai chudar migum aRivudan merugaetRum
en aasaanin vaarthaigaLae thuNai nindRu vazhi vaguthadhu..

yaan petRa inpam ivvaiyagamum petRidavum,
en theendhdhamizhin theeraa inimaiyum,
paaradhiyin soRkaLum, thikkettum olithidavum,
thamizhallarum paaradhi enum paagai parugidavum,

katRaRindhdha aandRoar palar, mozhi peyarthu veLiyittum,
kaappurimai kaaraNamaaga iNaiyathil indRu varai veLi varaadha,
aanggilam kaaNaadha sila nal muthukkaLai veLikkoNaravum,
aazhi thaaNdum paalamamaikka ivvaNilin siRu muyaRsi!

pin kuRippu:
pizhaigaL kaNdaal poRuthu koLLaamal suttik kaattiduga
niRaigaL kaNdaal madhiyiliRuthi naaLum vaazhvil payindRiduga
manam niRaindhdhaal pagirndhdhiduga, natpudanum sutRathudanum.
maRavaadhu em pakkathukku iNaippaLithu..


Tamil, which was walking majestically as the ancient language,
Was infused with music in a simpler language,
While filling it with tune, rhythm and fineness,
And praising the forms of prose, poetry and drama of Tamil as well;

For even the layman to enjoy literature,
For revolutions to happen everyday;

The age-old Tamil was adorned with a fresh attire,
And given a new life as young Tamil;

By the emperor of poems, Mahakavi Bharathi!

By re introducing Tamil even to Tamils,
He has become all-prevalent,
In every direction, where Tamil is known,
Through his style and words of Tamil!

Though the heart celebrates, with pride,
As I realise that, he had said, what he said,
A century back, as a foreseeing prophet;
I couldn’t stand to think nor accept, that,
There are still fools out there, as ever..

When I was crest fallen and prayed as,
Won’t you give me the strength,
To live a life of purpose and
For the betterment of this world;
The words that stood as my strength,
And cleared the way ahead, were those of,
My teacher, Bharathi,
Who enlightens my knowledge,
To that of sparkling brilliance..

Though, there were many scholars,
Who had already translated Bharathi’s works,
Due to copyright, it was unexplored,
In the realms of internet.

For I want the world to enjoy,
The treasures I have enjoyed;
For the sweetness of Tamil and
The brilliance of Bharathi to spread
Across every single direction;
For the English to enjoy
The excellence of Bharathi;
To bring to light, the hitherto unexplored Tamil;

A small step, by this tiny drop,
in the vast ocean of translation,
Hoping to create ripples,
that cross the language barriers.

If you find errors,
do not tolerate,
but point it out;
If you find treasures,
do not forget them,
but follow them;
If you love them,
do not be selfish,
but share them;

With due credit to the translator,
For this too is copyrighted,
And available for free distribution
Over internet, with due credits.


 

Is that you?!

Is that you, who said so?
Tell, tell my beloved

Is that fine with you?
Why, why my beloved?
Why, why my beloved?

In another hands,
Who, Who, ME?!

Did you forget me?
Why, why my beloved?

Isn’t that you,
The one who gave
The sacred garland,
and the Vermilion?*

Isn’t that you,
Who thought of
The bride-to-be
as the Goddess?

Isn’t that you,
Who had linked
My heart into yours?

Isn’t that you,
Who also said that,
You would be there
For me, till the end?

Today,
Is that you, who said so?
Tell, tell my beloved

Can the garland,
That is adorned by the God,
Can fall in the streets?

Even if it falls on the streets,
Can it be touched by another?

Isn’t that true,
That this flower can bloom
Only once in the Ivy?

Isn’t that true,
That this relationship can grow
Only once in the heart?

சொன்னது நீ தானா
சொல் சொல் சொல் என் உயிரே
சொன்னது நீ தானா
சொல் சொல் சொல் என் உயிரே
சம்மதம் தானா
ஏன் ஏன் ஏன் என் உயிரே
ஏன் ஏன் ஏன் என் உயிரே
சொன்னது நீ தானா
சொல் சொல் சொல் என் உயிரே

இன்னொரு கைகளிலே
யார் யார் யார் நானா
எனை மறந்தாயோ
ஏன் ஏன் ஏன் என் உயிரே
சொன்னது நீ தானா
சொல் சொல் சொல் என் உயிரே

மங்கள மாலை குங்குமம் யாவும்
தந்ததெல்லாம் நீ தானே
மணமகளை திருமகளாய்
நினைத்ததெல்லாம் நீ தானே
என் மனதில் உன் மனதை
இணைத்ததும் நீ தானே
இறுதி வரை துணை இருப்பேன்
என்றதும் நீ தானே
இன்று சொன்னது நீ தானா
சொல் சொல் சொல் என் உயிரே

தெய்வத்தின் மார்பில் சூடிய மாலை
தெருவினிலே விழலாமா
தெருவினிலே விழுந்தாலும்
வேறோர் கை தொடலாமா
ஒரு கொடியில் ஒரு முறை தான்
மலரும் மலரல்லவா
ஒரு மனதில் ஒரு முறை தான்
வளரும் உறவல்லவா
சொன்னது நீ தானா
சொல் சொல் சொல் என் உயிரே

sonnadhu needhaanaa sol sol sol ennuyire
sammadham thaanaa aen aen aen ennuyire
aen aen aen ennuyire

innoru kaigalilae yaar yaar naanaa
enai marandhaayaa aen aen aen en uyire

mangala maalai kungumam yaavum thandhadhellaam needhaane
manamagalaith thirumagalaai ninaithadhellaam needhaane
en manadhil un manadhai inaithadhum needhaane
irudhi varaith thunaiyiruppen enradhum needhaane
indru sonnadhu needhaanaa sol sol sol ennuyire

dheivathin maarbil soodiya maalai theruvinile vizhalaamaa
theruvinile vizhundhaalam veroar kai thodalaamaa
oru kodiyil oru muraidhaan malarum malarallavaa
oru manadhil oru muraidhaan valarum uravallavaa

Vermilion and the Garland are given as a symbol of accepting the girl as wife.


This song is from the film Nenjil Or Aalayam. The original soundtrack album was composed by the musical legendary duo Viswanathan–Ramamoorthy, while the lyrics for the songs were written by Kaviarasu Kannadasan. And this song is sung by P.Susheela

This song is one of the most popular classics, well known even today. And has many accolades with its fame. Please do click on the links, as I am not going to bore you with all those stats and details available out there.

The emotion in the lyrics, song, rhythm, voice, face… Oh my.. Can I ever get enough words to describe the soulfulness of this song?! There is a beauty to monochrome, but it is enhanced by the films of the (g)olden days. I can’t point my finger to one single element and say it as the best of others, for everything scores equally for me in this song.

Now on to the context.. Hope you people have guessed that, this is by the heroine to the hero. The speciality of the context is, the husband asks the wife’s ex-lover to marry her, in  case he dies of his cancer. And she sings this song to her husband. So all the deep emotions and the quivering lips, portray the love she has for her husband and shows the great lengths crossed over from the ex-lover.

Moving on to the poetry, the words are repeated in such a way, that you might think that, she struggles to find words, for she is still revelling in the shock, that he could say such a thing at all.. She first questions is that really him who said that and the words are less coherent and broken with repetitions.. Then she talks of how much love he has showered on her and how much she was appreciated as the bride.. Then questions the future..

And in the picturization, she actually breaks off the song in the middle and the dramatic effect it adds to the situation is simply amazing.. The song easily moves a person to tears, for the combination is so beautifully synchronised and the simplicity adds a a touch of reality and makes it easy to connect..

Do let me know if this song strikes a chord in you?

Paradise Lost

கண்ணிலான் பெற்றிழந்தான்..
I don’t remember where I heard this first time, but I’m so grateful for the one who introduced me to this line..

What’s it about this line?
Transliteration – kaNNilaan peRRizhandhaan..
Translation – A blind person, got sight and lost it back..
Conceived by – Kamban
Verse – 325 of Kamba Ramayanam

This is an epitome of agony and pain undergone by a person at times of loss..

Context:
The mighty king Dasarathan was blessed with his children after several prayers..
He was asked, of his son Rama, to be of service, to a hermit in the forests, a hazardous job for a Prince..
The mentality of the king is portrayed as that of a blind, who had enjoyed the blessings of the vision and has gone back blind..

Why the line pops into my mind and blows me off every time?
The loss could have been described in so many ways..

Why not simply say that as a person gone blind?
When one is gifted with vision at birth, it’s taken for granted..
But if one is born blind, he would have an thirst for vision..
The gift of vision can only be contemplated at it’s best, only by a blind..
He treasures the power of vision..
When the sight is taken back, he simply has to return to his former state..

When a person is born with vision and has gone blind in between, has to learn a new way of complementing his visionary power..
But for a person born blind, that’s his natural state..
He evolves and grows with the absence of vision..

So isn’t it easy to restore to someone’s natural state?
What’s the harm in it?

The person could have led his whole life without vision and even could have achieved something in his life..

It’s always easier to acquire, grow, multiple the resources we start with..
As the resource grows, the person evolves along..
But when the resources begin the downfall, there’s no going back of the evolution..

The evolution is like carvings on a stone..
When the resources are taken back, it shatters the heart into shrapnel..
You could live with a blank stone, but not with a shattered piece..
Whether the person stays still or move forward, it hurts the person..

Nothing ever could heal the hurt of the heart..
Even if someday the vision is once again restored, still the void, the pain exists..
Nothing could ever conceal it from one’s own conscience..

A few of you might have experienced this:
Desired something for so long,
thought about it day and night,
gone in search of that treasure with all your heart,
Foregoing every other pleasure for it,
Dedicated the mind, heart and soul for it,
And the success knocks on your door..

The happiness is just divine and is something to be felt and could never be put into words..

Then comes the tragedy,
Even before you could completely embrace your happiness,
The result of success is to be borrowed,
Not a giveaway, Not distorting it,
Just a borrowing,
Still you know the usage by the borrower might lead to anything…
You may or may not get it back,
You might not be the same without it again,
You are to relinquish the treasure voluntarily..

That’s the exact feel of
கண்ணிலான் பெற்றிழந்தான்..

எண்ணிலா அருந்தவத்தோன் இயம்பிய சொல் மருமத்தின் எறிவேல் பாய்ந்த
புண்ணிலாம் பெரும் புழையில் கனல் நுழைந்தால் எனச் செவியில் புகுதலோடும்
உண்ணிலா வியதுயரம் பிடித்து உந்த ஆருயிர் நின்று ஊசல் ஆடக்
கண்ணிலான் பெற்றிழந்தான் என உழந்தான் கடும் துயரம் காலவேலான்

(கம்ப.328)

Are you a good boss?

The bosses are the none villains to most of the working people. Blessed are those, who have a good boss and it is becoming a rarity to appreciate the good boss, they are blessed with. Since too many talks are going on about bosses, let us shift our focus to the employees now.

Not every one working under, is the best junior is again a very common thing from the boss’s side. But he can’t put that blame entirely on the team member. No, I am not against the boss, for I am one of the few endangered species who appreciate the good boss they have.

So what makes a boss better than the ordinary?
For that, we must first understand who is a good boss.

When will anyone be called as good boss?
The employee will have to feel good working under the boss, to appreciate him as a good boss.

When will the employee appreciate a boss as good?
When the employee relishes working for the boss and doesn’t feel burdened by the work done.

Is that even possible?
When you are following your passion, there is not a hint of burden even in the herculean task.

Okay, So?
A good employee feels no pain in following the passion.
A good employer is one who assigns that job to that person.

?!
Not a big concept..
Just the understanding of who is good at what and how well each person can do their work. When a boss understands that and uses it to allocate the job to that person, the job is done in the most passionate way without any hitch to anyone involved.

இதனை யிதனா லிவன்முடிக்கு மென்றாய்ந்
ததனை யவன்கண் விடல். [517]

ithanai ithanaal ivanmudikkum endRaaindhu
adhanai avankaN viDal

Assess and determine that he can do this task, using these resources,
and empower him to do the task. [Couplet 517]

So the mere allocation of a job doesn’t make one a good boss. It is the understanding behind these questions:

 • What is the job to be done
 • What is the best way to do a job
 • What are the resources required for that job
 • Who possesses the technical expertise and knowledge to complete the job
 • Who is capable of doing the job efficiently and effectively
 • What are the powers needed to do the job
 • What are the resources to be helped with for the job

If one answers all of them, he would eventually find the right person to the right job and thus becomes a good boss!

Musical Monday #7

She:
Dear handsome, I am born for you!
I will be with you, day n night!
The years keep rolling by
Since our marriage,
Still, the affection doesn’t fade!

From top to toe,
You rule me,
My husband dear!
The God that stands guard
At the south of our town,
Stays witness to it!

He:
Dear beautiful, You are born for me!
My heart is brimming with you!

She:
If you don’t tease me, on a day,
With your caress at least once,
Even the softest mattress
Will not be so soft, at night,
When you lay down to sleep!

He:
Will the cat be at rest,
When it smells a pot of fish?
Hey beautiful! Tell me,
For the smell of Nethili is in the air!

She:
As I sit quiet and mind my work
Don’t you come fiddling with my saree
To dry your wet hands!

He:
Why petty complaints?
Are you an old one?!
You are a youngling!

She:
Oh yeah?!
Don’t you think that
I grew up into a lady
Just yesterday?

The Song’s transliteration is available here, in case you are interested.

This song is between a couple, who are still young in love, even after being married together for more than half of their own lives.

I could never do justice in translation, to the song’s lyrics for they are so heart warming, filled with slang of the region and filled with such beautiful alliterations.

 This song would be my pick any day for defining my relationship goals! 😛 You have to watch the video to understand what I mean. The love and care between the couple is so very beautiful and I haven’t seen better romantic acts. There is a beauty to young love, but the love that still prevails at sixties is very different and so special. When it is sprinkled with silly banters and fun, what a treat it is to be around these couples.

I had seen this song many times, but I could never listen to the lyrics, for the visualization captures my full attention, every single time. I started translating this song some three hours back, just wrote the first few lines, listened to the song and within no time I was watching the whole movie, once again.

And when I came back to translating, I still watched the song just for watching more than once. I have to cautiously push myself to finish translating and here I am rambling, about this song.

There are many movies that depict old couples and as they lived a generation back. But this is one of the very few authentic depiction I have seen onscreen. Both the persons, would have lived their roles in the movie.

Fine, Now I will shut up, so you could go enjoy the beauty of this song. And also get a glimpse of everyday life in certain parts of our state.


Note: The song which was translated last week is available over here.

Heaven on earth!

The hair caressed by breeze,
The eyes drinking in the sight of sea,
The lips spilling a shy smile,
The dear friend next to shoulder,
The laps of sand grains to sit upon,
The gentle waves trickling the feet,

Though I’m cherished and relished
From head to toe,
My heart still stumbles and stays
In the thoughts if and about you..

As the body and soul
Feels content and happy,
Could there be anything else
That could be heaven?!

தலைக்கோதும் தென்றல்
கண் நிறையும் கடல்
இதழ் சிந்தும் புன்னகை
தோள் சாயும் தோழமை
மடியேந்தும் மணல்
பாதம் வருடும் அலை..

உச்சி முதல் பாதம் வரை
மகிழ்ந்த நொடியிலும்,
மனம் மயங்கி தயங்கி தங்கியது
உன் நினைவலைகளில் மட்டும்..

உள்ளமும் உடலும்
உவந்து களிக்கும்
இந்த நொடியினும் சிறந்த
சொர்க்கம் வேறுளதோ..

Thalai kOthum thendral
KaN niraiyum kadal
Ithazh sindhum punnagai
ThoL saayum thozhamai
Madi yaenthum manal
Paadham varudum alai…

Uchi mudal paatham varai
Magizhntha nodiyilum
Manam mayangi thayangi thangiyathu
Un ninaivalaigaLil mattum…

ULLamum udalum
Uvanthu kaLikkum
Intha nodiyinum sirantha
Sorgam VeruLathO?

Musical Monday #6

She:
Oh dear one,
Forget the tunes of time,
When the hearts of love come together.
Oh dear one,
Forget the pains of scars,
When the breeze and moon comes in.

You bloom into a flower,
For just a look from me.
You would forget the scars,
For just a word from me.

Even when a mirror shatters,
The pieces still reflects, I see them.
Even after a storm passes,
The flowers will bloom again,
I will wait till the spring.

This is a world full of masks,
What is your face in this?
Though the moon reflects in a river,
The moon doesn’t get wet with it.

He:
The time would flow and
This would be just a memory,
Yet, my tears would live on..

When you toss my hair as a mother,
I yearn for one more birth in your laps.

My life here is what you gave me
The days, I live upon, is yours.

This is not love.
This is not lust.
There’s no name in the world
For this relationship.

I bloom into a flower,
For just a look from you.
I would forget the scars,
For just a word from you.


There are few songs which evolve in the meaning over time, depending on what you feel rather than what is said in the song. Thus this song has got many versions for me. After some time, it might just become another song and be forgotten totally.. Like as it says,
“The time would flow and
This would be just a memory”

Till then let’s relish the beauty of what we see from this point..

Now, why don’t you caption the song?! Awaiting your views, while few of you might try guessing the song too..

Edit: The details of the song is available over here.


Continue reading

The free advice!

image

The one thing that you could get free, anytime, without a doubt is, advice. You could be a small kid wandering around, enjoying the beauty of life or a person with more days to his age than knowledge. Fear not, you would get at least a handful of them for sure.

Being on the receiving end of advice is the most hated job universally, while dishing them out seems to be the easiest and most preferred job for the majority of population.

Whenever I get myself lost in pondering over the concept of advising, this little story pops up somewhere in the process. Here’s that story.

Once a mother approached a person, considered as some sort of inspiring leader or guru, with her child. She asked him to tell her kid to reduce the sweets intake of the kid. The guru simply asked her to come and visit after a week. Though perplexed, she left silently and met him after a week.

He said to the kid, “Dear one, listen to your mom and don’t eat too much sweets. It is not good for your health” The mother wondered why he needed a week to say this. He could have said the same past week itself, is what she thought.

The guru answered the unasked question clear in her face. “Till last week, I too was eating way too many sweets and I hadn’t controlled myself on that simple desire. During this week, I reduced the sweets I eat and now I know, it is possible to control the desire. That is why I needed a week to know, what I’m going to advice is actually practical.”

This story eventually reminds me of this couplet.

சொல்லுதல் யார்க்கும் எளிய அரியவாம்
சொல்லிய வண்ணம் செயல். (664)

Transliteration:
solludhal yaarkkum eLiya ariyavaam
solliya vaNNam seyal

Translation:
Easy it is, to say; rare it is,
the ability to do what one says.
[Couplet 664]

After all that is said above, I’m not advising, but just wondering, How beautiful and peaceful the world would be, If everyone started following their own advices. There would be lot lesser absurd advices and lots more of near perfect people.

Still I could and mostly I would zip up my mouth when one of those free advice tries to spill out, when I can’t live through them myself. That is for two reasons. One, it’s not my place to say them without walking in your shoes. Two, I’ve got holes to be mended in my shoes and I’ll go attend to them, pronto.

Liberation

This is a song written in Tamil and translated to English! This time the translation is for my verse..

Liberation

It’s neither few nor many,
Who broke the wings.
The tears that are spilling ain’t falling
Either in the prison or pillow!

The corpse hidden to thoughts
Had hidden away
The peace and sleep too

In that moment of
Lost mind and
Lost peace

The coolness of the moon
The brightness of the sun
The gentleness if the breeze
The ferocity of storm
Fused into a ball

The ball reached
Deep inside to
Reveal the truth!

That the prison is in thoughts!!
Though the wings are fine,
The thoughts are not fine,
Thus, restricting the wings,
That might soar the skies!!

Is there any worse sword
To break one into pieces?

When will this prison break?
When will this wings soar?


viduthalai

siRagudaithathu silaralla palarumalla
sindhum vizhineer vazhindhodi vizhuvadhu
siRaiyumalla sayana araiyumalla

sindanaikkul maRaitha savam
sayanathaiyum samaadaanathaiyum
saduthiyil thunaikkazhaikka

sithamizhanthu
siRagumizhanthu
thiGaitha nodiyil

thinGalin thanmaiyim
kathiravanin oLiyum
thendralin menmaiyum
kaDunGaatrin vEgamum
ottRai pandhil
onRaanathu

athu uruNdodi
uLam pugunthu
uraiththathOr unMai!

siraipattadu sindanaiyilena!
siRagugal seeraaga irunthum
seerazhintha sindanai mattume
siragadaithu vaanalakkum
sindanaiyaiyum varuthiyathena!

vaayadaikka ithaninum kodiya
vaaL uLatho?

enRu Oyum intha salanam?
enRu viriyum intha siRagu?


விடுதலை

சிறகுடைத்தது சிலரல்ல பலருமல்ல
சிந்தும் விழிநீர் வழிந்தோடி விழுவது
சிறையுமல்ல சயன அறையுமல்ல

சிந்தனைக்குள் மறைத்த சவம்
சயனத்தையும் சமாதானத்தையும்
சடுதியில் துணைக்கழைக்க

சித்தமிழந்து
சிறகுமிழந்து
திகைத்த நொடியில்

திங்களின் தன்மையும்
கதிரவனின் ஒளியும்
தென்றலின் மென்மையும்
கடுங்காற்றின் வேகமும்
ஒற்றைப் பந்தில்
ஒன்றானது

அது உருண்டோடி
உளம் புகுந்து
உரைத்ததோர் உண்மை!

சிறைபட்டது சிந்தனையிலென!!
சிறகுகள் சீராக இருந்தும்
சீரழிந்த சிந்தனை மட்டுமே
சிறகடைத்து வானளக்கும்
சிந்தனையையும் வருத்தியதுமென!!

வாயடைக்க இதனினும் கொடிய
வாள் உளதோ

என்று ஓயும் இந்த சலனம்
என்று விரியும் இந்த சிறகு..

Musical Monday #5

He:
Oh dear one, I’ll ask you something
If you say no, I’ll part with my life

I’ll spread flowers for you to walk
I’ll adorn your skin with gold

There’s a wish in my heart
All I ask of you is to grant it!

She:
There’s no good heart better than yours
There’s not words enough to thank you

You are the mother and I’m the child
There’s no parting in this relationship

He:
Won’t a child come running towards the mother?
Why would you be so distant and cause me distress?
I am looking forward to cherish you
And why would you leave me all alone?

She:
The child has grown up into a damsel
The age to cherish as a kid, has flown by
It’s time for you, the mother to bless
And let the girl live out her heart in bliss

He:
I’ll pluck the moon to be a flower for you,
I’ll stitch the rainbow to be a dress for you,
I’ll do anything for you; what will you do for me?

She:
This one birth is not enough,
Even seven more won’t be enough,
I’ll pray every single day without fail,
For the God’s grace upon you!

He:
Don’t you know what I yearn for?
Won’t you still understand my heart?
Oh dear God, won’t this girl ever read through me?


What is the title you would choose for this song?

This again is a song translation for you to cherish the try of my translation or criticize and add more beauty to the verses. In case, you got Tamil songs on your playlist, you might have already guessed the song. If you are so near and need some hints, feel free to ask what clue you want.

I love this song for the pep beats and all the fun that happens in the visuals of this song.. (Which are in no way related to the verse) And the lyrics.. Oh dear, how could I ever talk about the legendary lyricist.. The words in its original form is so cute and mesmerising.. No replica could match the beauty of the original ever..

Edit: The original version with video available here!


And here comes the answer to last week’s translation, which was guessed right by Preethi.. Even if you can’t make out a single word in Tamil, I would strongly recommend this song for music lovers. The tune is so soft and soothing and had me swept off the floor for years now.. I still can’t stop listening to this song just once.. 😉

Thanks for reading through till this.. 🙂

Movie: David
Music: Prashant Pillai
Lyricist: Mohan Rajan

Singers: Naresh Iyer, Shweta Pandit

 

Varuvaaya Vennila EnnoduNee
Vaaramal Nirpathaen Thalliyae
Tharuvaaya Nenjamae ThannalaNee
Thaaramal Kolvathaen Ennayae
Siripinil Vathaipathum Sinungalil Thuvaipathum
Thavipinai Kodupathum Aeno…

Iravinil Ulavavaa Kanavugal Pazhagava
Vidiyalai Unaravaa Nee Nee Nee
Vivaramum Ularavaa Idaiveli Kurayavaa
Edhanaiyum Pagiravaa Uravinai Thodaravaa En Vaanae

Varuvaen NaanaeEndru Irunthidalaama
Uthadugal Kaetaal Tharubaval Naanae
PiraiNaan Thooram Endru Othungidulaama
Imaigalum Paesamal irupathu Veenthaanae
Nilam Neeyaanal Nizhal Naanaavaen
Mazhai Neeyaanal Vayal Polaavaen Vayal Polaavaen

Have an awesome week ahead!! 🙂 

Nothing is impossible!

Have you ever felt so lazy to do even some basic necessities, then you get reminded out of the blue about something and get the full energy to complete that something?

Have you ever realised how you get tired of doing some tasks, even if it is very important? But, how even the prospect of a particular work, (which might not even be called so) keeps you going forward and doing them feels as easy and effortless as an average person’s breathing..

Have you also recognised that a task which is so easy for you, is indeed a Herculean task for someone else?

So why is there so much difference in doing even the same task?

Because we all are unique and have varied capabilities. It depends on our age, experience, education, knowledge level, smartness, presence of mind and so many other factors.

All these differences eventually lead to expertise by few. And not everyone is cut out for every job.

Hence, the logical way to success is:

 • Find out what you are good at,
 • Develop that into your expertise,
 • Take a job requiring that skill,
 • Be on track without getting diverted
 • Then the task is completed in the best way possible!

Summing it up in seven words in Tamil:
ஒல்வ தறிவ தறிந்ததன் கண்தங்கிச்
செல்வார்க்குச் செல்லாத தில்

Transliteration
olva tharivadhu arindhadhan kandhangich
chelvaarkkuch chellaadhadhu il

Translation
Anticipate outcomes, learn what needs to be learnt,
and stay focussed: nothing is impossible. [Couplet 472]

What I wish to be!

Oh bamboo forests!
Oh songs hummed by bees!
Oh dear falls, that splatters drops
Of water into the far away peaks!

Born in the laps of nature,
How to live by losing heart?
I’m vexed of being human,
I wanna roam and fly as a bird!

 

The red lotus that blooms in the mud;
Smells not of the mud, but of its own life!
The trees don’t hate, even when roots are cut;
It showers flowers even on the root-cutting rivers!

Won’t I change into lotus?
To achieve the purpose of this birth;
Won’t I change into tree?
To attain serenity in this human life;
Won’t I become a dew drop?
To be relished by the sunny ray or a bunny!

 

Even when clouds are formed from salty oceans;
It never ever rains back with saltwater!
Even when the sun falls down over the mountains;
It extends its life by lighting the moon!

Won’t I change as clouds?
To achieve the greatness of its character;
Won’t I change into Sun?
To rule the world with my light;
Won’t I become rain drop?
To live beyond birth and death!


This song has a beautiful music which adds the feel to the lyrics and pretty good visualisation too.

This song is one of my all time favourites and which never fails to lift up my mood and provide some sanity to my life. As the translation tries to bring out the essence of this song, I can’t think of anything, to add more to this heart-warming song..

So What is the favourite part of this song??

Continue reading

Poetic child ~ கவிக்குழந்தை

என் தாய் மொழியில் நான் ஈன்ற முதல் மகவு, ஆங்கிலத்தில் நடை பழகும் அழகிது…
Here’s the beauty of my first child in my mother tongue.. 🙂

Though there might be plenty of works by one who writes,
Few gets appreciated by everyone else and
Very few hold a special place in the hearts of the writer, like a mother feels extra special about her first child..

This is the  first article, I felt special about..
This one is the last click of the key for me, accepting myself as a writer..

I have been postponing the translation as in forever, for I couldn’t imagine the verse in any other form than its original tamizh version..
Even the transliteration was not as joyful as seeing them in tamizh..

Still, this translation, is my compromise to let my work reach far and beyond..

Hope you enjoy at least half of how much I enjoy this work..

Do let me know your comments without fail…

The child of a poet / Poetic child

A poetry conceived
In the heart of a poet
With an indefinite
Gestation period
Is indeed the child of the poet..

It ventures into the world
Tearing the placenta..

The poetry as a child is
Conceived in the womb and
Grown in the thoughts..
Over time,
It grows,
Nourishes and
Transforms..

Yet,
As a born child
Could never get back
Into the mother’s womb..

The written verse,
Could never creep back
Into the thoughts
Of the writer..

The full stop,
At the end of the poetry,
Is the same, as that of
Severing the umbilical cord..
Severing the last contact
Of the poet and poetry..

Yet,
The relationship of
A mother and the child
Has no severance
And it’s eternal..

The poet’s contentment,
Of drafting the poem
Is far exceeded,
Only on the appreciation
From the learned audience..

  – Aadhirai

Continue reading